Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības
•  Programmas maiņa tiek atcelta, ja laikā, kamēr ekrānā parādās programmas maiņas indikators, 
fotoaparāts tiek izslēgts vai kursorsvira tiek pavirzīta uz augšu vai leju. 
■ Programmas maiņas piemērs
(A): Diafragmas vērtība 
1       2      3       4       5       6       7       8       9       10     11     12     13    14 
'X
 
Pārslēdziet [REC]/[PLAYBACK] 
selektorslēdzi uz 
(A) Režīmu izvēles disks 
(B) [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzis 
Pagrieziet režīmu izvēles disku 
 
pozīcijā.  
•  Inteliģentajā automātiskajā režīmā 
manuālo 
fokusu [MF] (60. lpp.) nevar iestatīt. 
 
     
(B): Aizvara ātrums 
2
     
(1) Programmas maiņas apjoms 
2.8
     
(2) Programmas maiņas līnijas diagrammas 
4
(3) Programmas maiņas robeža 
     
(A)
 
5.6
 
     
8
     
11
     
1
1/2       1/4       1/8      1/15     1/30     1/60    1/125   1/250   1/500  1/1000 1/2000
(B)
        Piezīmes 
•  Ja pēc aizvērēja taustiņa daļējas nospiešanas ekspozīcija nav pietiekama, diafragmas vērtība un aizvērēja 
ātrums iedegsies sarkanā krāsā. 
•  Ja pēc programmas maiņas aktivizēšanas paiet vairāk kā 10 sekundes, programmas maiņa tiek pārtraukta, 
un fotoaparāts tiek atiestatīts parastajā programmētās AE režīmā. Taču programmas maiņa tiek saglabāta 
fotoaparāta atmiņā, 
•  Atkarībā no objekta spilgtuma, programmas maiņa var netikt aktivizēta. 
 
[REC] režīms:  
 
  Fotografēšana automātiskajā režīmā  
 inteliģentais automātiskais režīms) 
 
Šajā režīmā fotoaparāts automātiski veic vispiemērotāko iestatījumu regulēšanu, kas atbilst objektam un ierakstīšanas 
apstākļiem, tādēļ mēs iesakām izmantot šo režīmu iesācējiem un tiem, kas nevēlas paši veikt iestatījumus, taču vēlas 
viegli uzņemt attēlus. 
• 
Turpmāk norādītās funkcijas tiek aktivizētas automātiski. 
– Skata atpazīšana / [STABILIZER] (attēla optiskās stabilizēšanas funkcija) / [INTELLIGENT ISO]  
   (inteliģentais ISO) / Sejas atpazīšana / [QUICK AF] (ātrais automātiskais fokuss) / [I.EXPOSURE]
     
 
   (inteliģentā ekspozīcija / digitālā sarkano acu efekta samazināšanas iespēja / pretgaismas izlīdzināšana/
 1  .
 
 
 
 
 2 .
 
 
VQT1T39  
37