Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības 
 
 3  .
  Piespiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai fokusētu 
•  Kad objekts tiek nofokusēts, izgaismojas fokusa  
 
indikators (1) (zaļā krāsā). 
•  Izmantojot sejas noteikšanas funkciju, ap objekta seju  
tiek attēlots AF laukums (2). Citos gadījumos tas  
parādās objekta punktā, kurā ir fokuss. 
•  Fokusa diapazons ir 1 cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa  
režīmā) /30 cm (0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ (bezgalībai). 
 
 
 4  .
 
Pilnībā nospiediet aizvara taustiņu (spiediet to līdz galam) un 
uzņemiet attēlu. 
•  Piekļuves indikators (20. lpp.) izgaismojas sarkanā krāsā, kad attēli tiek ierakstīti 
ierīces būvētajā atmiņā (vai atmiņas kartē). 
 
■ Ekspozīcijas regulēšana un fotografēšana, kad attēls šķiet pārāk tumšs (53. lpp.). 
Skatu noteikšana 
Kad fotoaparāts nosaka optimālo skatu, attiecīgā skata ikona divas sekundes tiek attēlota zilā 
krāsā, pēc tam tā atkal paliek sarkanā krāsā. 
¦ 
•  Tikai, ja ir izvēlēts 
 
•  Tikai, ja ir izvēlēts 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
•  Ja nevi s no skatiem nav piemērots, tiek iestatīts 
en
 režīms, un saglabāti standarta iestatījumi. 
•  Piemēram, ja tiek izmantots statīvs, un fotoaparāts ir noteicis, ka satricinājums ir minimāls, un ir 
noteikts 
 skatu režīms, aizvara ātrums tiks iestatīts uz 8 sekundēm. Uzmanieties, lai 
fotografēšanas laikā nepakustinātu fotoaparātu. 
•  AF/AE režīma laikā (85. lpp.) objekta fotografēšanai tiek noteikts vispiemērotākais skats. 
■ Sejas noteikšanas funkcija 
Ja ir izvēlēts 
 vai 
 režīms, fotoaparāts automātiski nosaka personas seju un noregulē fokusu un 
ekspozīciju (84. lpp.). 
 
        Piezī
me
 
•  Turpmāk minēto apstākļu dēļ vienam un tam pašam objektam var tikt noteikts cits skats. 
– Objekta apstākļi: pārāk gaiša vai tumša seja, objekta izmērs, attālums līdz objektam, objekta  
   kontrasts, objekta kustība, tālummaiņas izmantošana. 
– Ierakstīšanas apstākļi: saulriets, saullēkts, vājš apgaismojums, fotoaparāta satricinājums. 
•  Lai fotografētu vēlamajā režīmā, ieteicams izmantot attiecīgo ierakstīšanas režīmu. 
 
■ Pretgaismas izlīdzināšana 
Pretgaismas gadījumā gaismas avots atrodas aiz objekta. 
Pretgaismas gadījumā objekti kļūst tumši, tādēļ šī funkcija izlīdzina pretgaismu, automātiski padarot 
attēlu gaišāku. 
 
38 
VQT1T39 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(i-portrets) 
(i-ainava) 
 (i-makro) 
 (i-nakts portrets) 
 (i-nakts ainava)