Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības 
  
  
AF sekošanas režīms 
Ir iespējams iestatīt noteikta objekta fokusēšanu. Objekts tiks fokusēts arī tad, ja tas kustēsies. Papildu 
informāciju skatīt 85. lpp. 
•  [REC] režīmā iestatiet [AF TRACKING] iespēju [ON] pozīcijā. (Attēlā parādās 
 ikona.) 
 
Vērsiet AF sekošanas ekrānu pret objektu un piespiediet  
[AF/AE LOCK] taustiņu, lai nofiksētu objektu sekošanas ekrānā. 
AF/AE 
LOCK
•  AF sekošanas ekrāns kļūs dzeltens. 
•  Tiks izvēlēts noteiktā objekta optimālais fotografēšanas skats. 
•  Lai atceltu AF sekošanas iespēju, atkārtoti piespiediet  
[AF/AE LOCK] taustiņu. 
 
 
Informācija par zibspuldzi 
 
 
 
• When [‡] is 
], [
] or [
  
l t d [
  
hen 
[ ] 
or 
[  
tivated twice. 
 
W
 
ac
 
 
•  Ja jūs vēlaties izmantot zibspuldzi, ieslēdziet to (48. lpp.). 
 
 
• 
Šajā režīmā ir iespējams iestatīt tikai turpmāk norādītās funkcijas. 
 
[REC] režīma izvēlne 
- [PICTURE SIZE]* (attēla izmērs) 
(78. lpp.) 
/ [AF TRACKING] (automātiskā fokusa sekošanas  funkcija) (85. lpp.) 
* Iestatījumi, kurus ir iespējams izvēlēties, atšķiras no citos [REC] režīmos izmantotajiem. 
[SETUP] (iestatīšanas) izvēlne 
– 
[CLOCK SET] / [WORLD TIME] / [TRAVEL DATE] / [BEEP] / [LANGUAGE] 
* Turpmāk norādīto iespēju iestatījumus nevar mainīt. 
VQT1T39  
39
  
Settings 
  
  
  
  
[5MIN.] 
 
  [2SEC.] 
  
 
 
  10 
seconds 
  
  
  
  
] (0.3M 
)) 
  
  
  800 
Inteliģentā automātiskā režīma iestatījumi 
•  Ja ir izvēlēts 
, atkarībā no objekta veida un spilgtuma tiek iestatīts 
 vai 
•  Ja ir izvēlēts 
 vai 
, tiek ieslēgta sarkano acu efekta samazināšanas funkcija, un divreiz 
aktivizēta zibspuldze. 
•  Zibspuldzes režīmus nevar ieslēgt, izmantojot 
iespējas inteliģentajā automātiskajā režīmā. 
Iespēja 
Iestatījums 
[Fn BUTTON SET] (26. lpp.) 
 
[GUIDE LINE] (vadlīnijas) (27. lpp.) 
 
[ECONOMY] ([POWER SAVE]) 
 
(ekonomija (enerģijas taupīšana)) (28. lpp.) 
[AUTO REVIEW]  
 
(automātiskais attēlu pārskats) (28. lpp.) 
Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 
cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa režīms) / 30 cm (0,99 
pēdas) (Tele, telerežīms) līdz ∞ (bezgalībai) (51. lpp.). 
Fokusa diapazons 
•  Maksimālais attālums, kādā var fotografēt 
tuvplānā (mazākais attālums, kādā var fotografēt 
objektu), ir atkarīgs no tālummaiņas palielinājuma. 
10 sekundes 
Iebūvētais taimeris (52. lpp.) 
[FILM MODE]  
 
(filmēšanas režīms) (76. lpp.) 
[QUALITY]  
 
(Ja attēla izmērs ir 
, iestatiet uz 
kvalitāte) (79. lpp.) 
). 
[ON] (maksimālā ISO jutība: ISO800.) 
[INTELLIGENT ISO]  
(inteliģentais ISO) (61. lpp.)
 
800 
[ISO LIMIT SET]  
(ISO robežas iestatījums) (81. lpp.)