Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
  
• 
Turpmāk norādītās iespējas nevar mainīt. 
Zibspuldzes apgaismojuma regulēšana / [AUTO BRACKET] (automātiskā ekspozīcijas pielāgošana) / baltās krāsas 
līdzsvara precīza noregulēšana / [AF/AE LOCK] (AF / AE bloķēšana) / [MULTI. EXPO.] / [DIGITAL ZOOM] 
(digitālā tālummaiņa) / [AUDIO REC.] (nekustīgu attēlu ierakstīšana ar skaņu) / MIN. SHTR SPEED] (minimālais 
aizvara ātrums) / [HISTOGRAM] (histogramma) / [HIGHLIGHT]. 
• 
Citas iespējas [SETUP] izvēlnē var tikt iestatītas, piemēram, programmētas AE režīmā. Iestatījumi tiks attēloti 
inteliģentajā automātiskajā režīmā. 
 
[REC] 
režīms
Fotografēšana, izmantojot tālummaiņu 
Izmantojot šo funkciju, jūs varat tuvināt cilvēkus un objektus, lai tie izskatītos tuvāki, vai attālināt, lai 
ierakstītu ainavas platā leņķī. Lai pietuvinātu objektus [maksimums 4,5x], neizvēlieties attēla izmēram 
vislielāko iestatījumu katrā attēla formātā (4:3 / 3:2 / 16:9). 
Ja [REC] izvēlnē [DIGITAL ZOOM] ir iestatīts [ON] pozīcijā, ir iespējama vēl lielāka tālummaiņa. 
 
Lai pietuvinātu objektus, izmantojiet (Tele) (telerežīmu). 
 
Pagrieziet tālummaiņas sviru Tele
 pozīcijā. 
 
Lai attālinātu objektus, izmantojiet Wide
 (platleņķa režīmu)). 
 
Pagrieziet tālummaiņas sviru Wide
 pozīcijā. 
 
 
 
40 
VQT1T39 
Optiskās tālummaiņas / papildu optiskās tālummaiņas (EZ) / digitālās 
tālummaiņas izmantošana 
  [AWB] 
  
  
  
  
  [STANDARD] 
  
  
  [ON] 
  [1ST] 
[AWB] 
[WHITE BALANCE]  
(baltās krāsas līdzsvars) (81. lpp.)
 
[METERING MODE]  
 
(mērīšanas režīms) (83. lpp.) 
[AF MODE] (AF režīms) (83. lpp.)
 
 (Iestatiet 
, ja seju nav iespējams noteikt.) 
[PRE AF] (86. lpp.) 
 
[I.EXPOSURE] (I. ekspozīcija) (87. lpp.) 
 
[STABILIZER]  
 
(attēla optiskās stabilizēšanas funkcija) (89. lpp.) 
[AF ASSIST LAMP]  
 
(AF papildu apgaismojums) (90. lpp.) 
[FLASH SYNCHRO] (91. lpp.)