Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības
■ Tālummaiņas veidi 
 
17.9    [including extra optical
level, the greater the
displayed.
when the shutter button is
nge
¢2
 
zoom ra
•  Izmantojot tālummaiņas funkciju, tālummaiņas rādījumu joslā parādīsies aptuvens fokusa 
diapazons. (Piemērs: 0,5 m (1,64 pēdas) – 
 (bezgalība)) 
*1 Palielinājuma pakāpe mainās atkarībā no [PICTURE SIZE] un [ASPECT RATIO] iestatījumiem. 
*2 Ekrāna tālummaiņas indikators uz brīdi var apstāties, ja pagriežat tālummaiņas sviru galējā Tele   
  stāvoklī. Jūs varat izvēlēties digitālās tālummaiņas diapazonu, pakāpeniski pagriežot tālummaiņas sviru  
  Tele režīma virzienā, vai vienreiz atlaižot tālummaiņas sviru un pēc tam vēlreiz to pagriežot Tele režīmā.
 
■ Papildu optiskās tālummaiņas mehānisms 
Ja attēla izmērs tiek iestatīts uz 
 (3 miljoni pikseļu), 10M (10,1 miljoni pikseļu) CCD laukums tiek 
samazināts līdz 3M (3 miljoni pikseļu) laukumam, veidojot attēlu ar lielāku tālummaiņas efektu. 
 
 
        Piezīmes 
•  Digitālo tālummaiņu nevar iestatīt, ja ir izvēlēts
inteliģentais automātiskais režīms . 
•  Norādītais tālummaiņas palielinājums ir aptuvens. 
•  „EZ” ir saīsinājums no „Extra optical Zoom” (papildu optiskā tālummaiņa). 
•  Kad fotoaparāts tiek ieslēgts, optiskā tālummaiņa tiek iestatīta Wide (platleņķa) režīmā (1x). 
•  Ja pēc objekta fokusēšanas jūs izmantojat tālummaiņas funkciju, veiciet atkārtotu objekta 
fokusēšanu. 
•  Objektīva cilindrs tiek izbī ts un ievilkts atbilstoši tālummaiņas stāvoklim. Uzmanieties, lai 
nepārtrauktu objektīva cilindra kustību, griežot tālummaiņas sviru. 
  
•  Ja izmantojat digitālo tālummaiņu, [STABILIZER] funkcija var nedarboties. 
•  Ja izmantojat digitālo tālummaiņu, fotografēšanai ieteicams izmantot statīvu un taimeri (52. lpp.). 
 
  
  
 
 
VQT1T39  
41
Feature 
Optical zoom 
Extra optical zoom (EZ) 
Digital zoom 
 
 
 
 
2.5
 
4.5
k
¢1
 
 
  
  
 
No deterioration 
 
  
 
  
Conditions 
None 
  
   
  
 
 
 
 
Screen 
display 
 
 
 
 
  W  
T  
 
 
 
 
A
 
 
A  [ ] 
is 
displayed. 
 
 
 
 
W
T
 
Funkcija 
Papildu optiskā 
Optiskā tālummaiņa 
Digitālā tālummaiņa 
tālummaiņa (EZ) 
Maksimālais 
palielinājums 
2,5x 4,5x
*1
 
10x [ieskaitot 2,5x optisko 
tālummaiņu] 
17,9x [ieskaitot 4,5x papildu 
optisko tālummaiņu] 
Attēla kvalitāte Nav 
kropļojumu Nav 
kropļojumu Jo 
lielāks palielinājums, jo 
izteiktāki attēla kropļojumi 
Nosacījumi Nav 
Ir 
izvēlēts [PCTURE SIZE] 
(attēla izmērs) ar 
[DIGITAL ZOOM] (89. lpp.) 
[REC] izvēlnē ir iestatīts [ON] 
režīmā 
 (78. 
lpp.)  
Ekrāna rādījums 
 
 
 
(A) Ekrānā parādās [
(B) Ekrānā tiek parādīts 
digitālās tālummaiņas 
diapazons. 
AF laukums palielinās, ja 
digitālās tālummaiņas 
diapazonā
*2
 aizvara taustiņš 
tiek nospiest līdz pusei.