Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Pamatdarbības 
Vairāku attēlu attēlošana ekrānā (Multi Playback
Pagrieziet tālummaiņas sviru 
 stāvoklī. 
A
1 ekrāna → 12 ekrānu → 30 ekrānu → kalendāra attēlošana ekrānā  
(99. lpp.) 
(A) Izvēlētā attēla numurs un kopējo ierakstīto attēlu skaits. 
•  Pagrieziet tālummaiņas sviru 
(T) stāvoklī, lai atgrieztos  
iepriekšējā ekrānā. 
•  Attēli netiek pagriezti attēlošanai. 
 
■ Lai atg
os attēlu parastās noskatīšanās režīmā 
rie
  
zt
ie
 
 
1. 
Nosp diet ▼/▲/◄/► un izvēlieties attēlu 
• 
Atkarībā no ierakstītā attēla un iestatījumiem tiks attēlota ikona. 
2. 
Nospiediet [MENU/SET] taustiņu. 
• 
Parādīsies izvēlētais attēls. 
Apskatīšanas tālummaiņas izmantošana 
Pagrieziet tālummaiņas sviru 
 (T) stāvoklī  
1x→2x→4x→8x→16x 
•  Ja pagriežat tālummaiņas sviru 
 stāvoklī pēc attēla 
palielināšanas, palielinājuma pakāpe samazinās. 
•  Mainot palielinājuma pakāpi, aptuveni pēc vienas sekundes 
parādās tālummaiņas stāvokļa indikators (A), un palielinātās 
daļas pozīciju ir iespējams pārbīdīt, piespiežot ▼/▲/◄/►
•  Jo vairāk attēls tiek palielināts, jo vairāk samazinās tā kvalitāte. 
•  Pārbīdot attēloto pozīciju, apmēram, vienu sekundi parādās 
tālummaiņas stāvokļa indikators. 
A
•  Piespiežot [FOCUS], tiek palielināts fokusēšanas punkts (36. 
lpp.). 
•  Jūs varat apskatīties nākošo attēlu palielinātā veidā, pavirzot uz 
augšu kursorsviras ◄/► taustiņu. 
 
        Piezīmes 
 
•  Šis fotoaparāts atbilst DCF standartam „Design rule for Camera File system”, ko ir izstrādājusi 
JEITA „Japan Electronics and Information Technology Industries Association”, un Exif 
„Exchangeable Image File Format”. Failus, kas neatbilst DCF standartam, nav iespējams noskatīties.
•  Pēc [REC] režīma pārslēgšanas uz [PLAYBACK] režīmu objektīva cilindrs ievirzās aptuveni pēc 15 
sekundēm. 
•  Jūs varat izdzēst šķidro kristālu ekrānā ierakstīto informāciju u.c. apskates tālummaiņas 
izmantošanas laikā, piespiežot [DISPLAY]. 
•  Ja jūs vēlaties saglabāt palielināto attēlu, izmantojiet griešanas funkciju. (104 . lpp.) 
•  Apskates tālummaiņa var nedarboties, ja attēli ir ierakstīti ar citu fotoaparātu. 
 
 
 
VQT1T39  
43