Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Pamatdarbības 
[PLAYBACK] (attēlu apskates) režīma ieslēgšana 
1. 
Attēlu noskatīšanās laikā piespiediet [MENU/SET] taustiņu 
2. 
Piespiediet 
 taustiņu. 
3. 
Piespiediet 
, lai izvēlētos iespēju, un pēc tam  
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
[NORMAL PLAY] (parasta noskatīšanās) (42. lpp.) 
M
U
EN
Tiek parādīti visi attēli.  
 
 
 
 
 
set
 
[DUAL PLAY] (vairāku attēlu attēlošana ekrānā) (93. lpp.)                                                       
Attēli tiek parādīti divu ekrānu režīmā. 
[SLIDE SHOW] (slīdrāde) (94. lpp.) 
Attēli tiek parādīti viens pēc otra. 
[CATEGORY PLAY] (attēlu noskatīšanās pēc izvēlētās kategorijas)(96. lpp.) 
Tiek parādīti kategorijās sagrupētie attēli. 
[FAVORITE PLAY] (iecienītāko attēlu noskatīšanās) (96. lpp.) 
Tiek parādīti iecienītākie attēli. 
 
*[FAVORITE PLAY] režīmu nevar izvēlēties, ja neviens attēls nav iestatīts kā [FAVORITE]  
  (iecienīts). 
 
[PLAYBACK] režīms: 
 
      Attēlu dzēšana 
 
Ja attēli ir izdzēsti, tos nav iespējams atjaunot. 
•  Tiks dzēsti parādītie attēli no ierīces iebūvētās atmiņas vai atmiņas kartes.
  
Viena attēla dzēšana 
 
 1  .
 
Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties izdzēst, un 
piespiediet 
 taustiņu. 
 
(A) [DISPLAY} taustiņš 
(B) 
 taustiņš 
 
Piespiediet 
 2 .
 
 taustiņu, lai izvēlētos [YES] 
(apstiprināt), un pēc tam piespiediet 
[MENU/SET]. 
 
MENU
/SET
 
44 
VQT1T39