Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
  
Informācija par šķidro kristālu ekrānu 
 
 
 
 
Piespiediet [DISPLAY] taustiņu, lai veiktu izmaiņas 
(A) Šķidro kristālu ekrāns 
(B) [DISPLAY] taustiņš 
•  Ja parādās izvēlnes ekrāns, [DISPLAY] taustiņš nav aktivizēts. Apskates 
tālummaiņas izmantošanas laikā (43 . lpp.), skatoties kustību attēlus (97. 
lpp.) un secīgu attēlu apskatīšanas (slīdrādes) (94 . lpp.) laikā jūs varat 
izvēlēties tikai „Normal display (G)” (parasta attēlojuma) vai „No display 
”(nav attēlojuma) režīmus. 
 
Ierakstīšanas režīmā 
(C) Parasts attēlojums 
(D) Nav rādījumu 
(E) Nav rādījumu (Ierakstīšanas 
vadlīnijas)
*1,2
 
(F) Ekrāns netiek parādīts
*3
 
 
 
 
 
6
 
 
 
              
Attēlu noskatīšanās režīms
(G) Parasts attēlojums 
(H) Attēlojums ar ierakstīšanas 
      informāciju
*1
 
 
   
(I) Nav rādījumu 
100_0001
 
100_0001
 
 
1/9
1/9
 
 
1ST DAY
 
  
AWB   80
IISO
 
months  
10 
days
 
F2..0 1/100
 
10:00   1.DEC.2008
 
10:00   1.DEC.2008
 
*1 Ja [SETUP] izvēlnē [HISTOGRAM] (histogramma) ir iestatīta [ON] režīmā, histogramma tiks     
     parādīta. 
*2 Izvēlieties vadlīniju rādījumu veidu, [SETUP] izvēlnē iestatot [GUIDE LINE]. Tāpat jūs varat  
     izvēlēties, vai laikā, kad ekrānā ir redzamas vadlīnijas, rādīt ierakstīšanas informāciju. 
*3 Ekrānus ir iespējams pārslēgt tikai [REC} režīmā, kad [EXT. VIEWFINDER] (ārējais skatu   
     meklētājs) (91. lpp.) ir iestatīts [ON] stāvoklī. Parasti ekrāns ir izdzisis. Tomēr atsevišķi elementi,    
     piemēram, fokusa ikona (35. lpp.) un zibspuldzes uzlādēšanas ikona deg. 
 
        Piezīme 
•  [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY], [STARRY SKY] un [FIREWORKS] skatu režīmos 
vadlīnijas ir pelēkā krāsā. (64. lpp.) 
 
46 
VQT1T39