Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
■ Ierakstīšanas vadlīnijas 
Ja fotografējamais objekts atrodas vienā līmenī ar 
horizontālajām un vertikālajām vadlīnijām vai šo līniju 
krustpunktā, fotogrāfijām būs laba kompozīcija, 
vadoties pēc lieluma, slīpuma un objekta līdzsvara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
]: 
šo funkciju izmanto, ja ekrāns tiek sadalīts 3x3 kvadrātos, lai uzņemtu atbilstošu 
līdzsvarotus attēlus. 
A  [ 
 
]: 
šo funkciju izmanto, ja objekts ir jānovieto tieši ekrāna centrā. 
B  [ 
■ Informācija par histogrammu 
Histogramma ir diagramma, kas uz horizontālās ass norāda spilgtumu (no melna līdz baltam) un uz 
vertikālās ass norāda pikseļu skaitu katrā spilgtuma līmenī. Ar histogrammas palīdzību ir iespējams 
viegli pārbaudīt attēla ekspozīciju. 
1. 
Tumši laukumi, vidēji toņi un gaiši laukumi tiek vienmērīgi līdzsvaroti, lai varētu uzņemt derīgu 
attēlu. 
2. 
Attēls būs nepietiekami eksponēts ar tumšiem laukumiem. Attēliem ar tumšiem laukumiem, 
piemēram, nakts ainavām, arī būs šāda histogramma. 
3. 
Attēls būs pārāk eksponēts ar gaišiem laukumiem. Attēliem ar baltiem laukumiem arī būs šāda 
histogramma. 
 
 
  
                                        1                        2                        3 
Histogrammas piemēri 
   
 
 
(1) 
Atbilstoši eksponēts 
(2) 
Nepietiekami 
eksponēts 
100_0001
100_0001
100_0001
1/9
1/9
1/9
(3) 
Pārāk eksponēts 
 
F2.0
8 1/100
 
F4
2.0
8 1/20
50
 
F2.0 1/50
 
AWB
IISO
AWB    80
* Histogramma 
 
10:00  1.DEC.2008
10:00  1.DEC.2008
 
AWB
ISO
80
AWB
IISO
80
10:00  1.DEC.2008
         Piezīmes 
•  Histogramma izgaismojas oranžā krāsā, ja ierakstītais attēls un histogramma neatbilst viens 
otram turpmāk norādīto apstākļu dēļ: 
– 
ja ekspozīcijas kompensācijas režīmā vai manuālās ekspozīcijas pielāgošanas režīmā manuālās   
   ekspozīcijas kompensācija nav 
– ja ir ieslēgta zibspuldze; 
– [STARRY SKY] un [FIREWORKS] skatu režīmos (64. lpp.); 
– ja ekrāna gaišums netiek pareizi attēlots tumšās vietās; 
– ja zibspuldze ir izslēgta; 
 
 
• ja tumšās vietās nav pareizi attēlos ekrāna spilgtums; 
 • 
ja 
ekspozīcija nav pareizi iestatīta; 
•  ierakstīšanas režīmā histogramma ir aptuvena. 
•  attēla histogrammas ierakstīšanas un apskatīšanas režīmos var atšķirties; 
•  fotoaparātā attēlotā histogramma atšķiras no histogrammas, kas tiek attēlota personālajā datorā, 
izmantojot attēlu rediģēšanas programmatūru u.c.