Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
[REC] 
režīms
     Fotografēšana, izmantojot ierīces zibspuldzi
(A) Lai ieslēgtu zibspuldzi 
       Piespiediet zibspuldzes atvēršanas   
OPEN
       taustiņu. 
(B) Lai izslēgtu zibspuldzi 
       Spiediet zibspuldzi uz leju, līdz tā   
       noklikšķ. 
•  Ja zibspuldzi neizmantojat, 
pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. 
•  Ja zibspuldze ir ieslēgta, tās iestatījums 
automātiski ir 
 režīmā.  
Atbilstoša zibspuldzes iestatījuma izvēle 
 
 
 
Noregulējiet zibspuldzi atbilstoši ierakstīšanas režīmam. 
 
 
 
 1  .
 
 
Piespiediet 
 taustiņu. 
 
 
 2  .
 
 
  
 
 
Piespiediet 
, lai izvēlētos režīmu. 
•  Lai izvēlētos režīmu, jūs varat piespiest arī 
 taustiņu. 
•  Papildu informāciju par iespējamajiem zibspuldzes iestatījumiem 
skatīt nodaļā „Iespējamie zibspuldzes iestatījumi ierakstīšanas 
režīmā” (49. lpp.). 
 3  .
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
•  Jūs varat arī piespiest aizvara taustiņu līdz pusei, lai pabeigtu. 
 
•  Izvēlnes ekrāns nodziest pēc aptuveni 5 sekundēm. Šajā laikā 
izvēlētā iespēja automātiski tiek iestatīta. 
 
  
it necessary.
activated again for the actual recording. 
[CANDLE LIGHT] in scene mode. 
(P64)
48 
VQT1T39 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
Iespēja 
Iestatījumu apraksts 
Zibspuldze tiek aktivizēta automātiski, atkarībā no 
ierakstīšanas apstākļiem. 
 
AUTO (automātiski) 
Zibspuldze tiek aktivizēta automātiski, atkarībā no 
ierakstīšanas apstākļiem. 
 
AUTO/Red-eye reduction 
Tas samazina sarkano acu efektu (zibspuldzes gaismā 
objekta acis ir sarkanā krāsā), izgaismojot zibspuldzi pirms 
un pēc faktiskās attēla ierakstīšanas. 
(automātiskais režīms / sarkano acu 
efekta samazināšana)
* 
•  Izmantojiet šo iespēju, fotografējot cilvēkus vājā 
apgaismojumā.