Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
  
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
b
• 
Us
ac grou
educes the
k
nd landscape will become bright. Simultaneously it r
e this wh
u take pictures of people in front of a dark
en yo
  
  
  
Ja zibspuldze tiek izmantota sarkano acu efekta samazināšanas režīmā (
■ Digitālo sarkano acu efekta labošana
), tā 
automātiski attēla informācijā noteiks un izlabos sarkano acu efektu.  
*Dažos ierakstīšanas apstākļos šī funkcija, iespējams, nevarēs izlabot sarkano acu efektu. Turklāt tā var 
izlabot arī citus efektus, nevis sarkano acu efektu. 
 
■ Iespējamie zibspuldzes iestatījumi ierakstīšanas režīmā 
Iespējamie zibspuldzes iestatījumi ierakstīšanas režīmā ir atkarīgi no ierakstīšanas režīma. 
( ○: pieejams, —: nav pieejams, ●: skatu režīma sākotnējais iestatījums 
 
  
  
  
  
*  ir i ēlēts 
 Ja
zv
 re ms, atkarībā no objekta veida un spilgtuma tiek iestatīta 
žī
 vai   
  
iespēja. 
•  Mainot ierakstīšanas režīmu, var mainīties zibspuldzes iestatījumi. Ja nepieciešams, iestatiet 
zibspuldzes iestatījumus atkārtoti. 
•  Zibspuldzes iestatījumi tiek saglabāti ierīces atmiņā pat tad, ja fotoaparāts tiek izslēgts. Tomēr, ja 
tiek mainīts skatu režīms, skatu režīma zibspuldzes sākotnējie iestatījumi tiek atiestatīti uz 
sākotnējiem iestatījumiem. 
VQT1T39  
49
‡ 
 
‰ 
Œ 
3
— — — 
± 
¥ 
± 
:
± 
¥ 
± 
— — 
± 
;
± 
¥ 
± 
— — 
± 
í
¥ 
— 
± 
— — 
± 
ï
— — — — — 
¥ 
9
¥ 
— 
± 
— — 
— 
± 
ô
— — — — 
— 
— 
¥ 
— — 
¥ 
± 
± 
— — 
— 
— 
± 
5
— — 
— 
— — 
— 
— 
¥ 
± 
4
— — 
—  — — — 
¥ 
6
— — 
¥ 
— — 
± 
8
¥ 
— 
± 
— — 
± 
7
— — — — — 
¥ 
¥ 
¥ 
 
‡ 
 
‰ 
 
Œ 
ñ 
±
¢ 
— — — — 
± 
 
± 
± 
± 
± 
— 
± 
 
± 
± 
± 
± 
— 
± 
 
± 
± 
± 
— — 
± 
 
± 
± 
± 
— — 
± 
— — — — — 
± 
± 
¥ 
± 
— — 
± 
± 
¥ 
± 
— — 
± 
± 
¥ 
± 
— — 
± 
— — — — — 
¥ 
¥ 
— 
± 
— — 
± 
— — — 
¥ 
— 
± 
— — — — — 
¥ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
¥ 
± 
± 
 
 
 
  
 
 
  
 
Ja jūs fotografējat ainavu ar tumšu fonu un ir aktivizēta zibspuldze, šī 
iespēja palēninās aizvara ātrumu, tādējādi ainava ar tumšu fonu kļūs 
gaišāka. Vienlaicīgi tiek samazināts sarkano acu efekts. 
  
Slow sync. / Red-eye 
reduction (palēninātais 
sinhronais režīms / sarkano 
acu efekta samazināšana)
* 
•  Izmantojiet iespēju, fotografējot cilvēkus vietās ar tumšu 
fonu. 
Zibspuldze netiek ieslēgta nekādos ierakstīšanas apstākļos. 
 
Forced flash OFF 
(pastāvīga apgaismojuma 
režīms izslēgts) 
•  Izmantojiet šo iespēju, fotografējot vietās, kur ir aizliegts 
izmantot zibspuldzi.