Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
    Pirms lietošanas
■ Informācija par baterijām  
•  Nekarsējiet un nepakļaujiet liesmas iedarbībai. 
•  Neatstājiet ilgstoši bateriju(-as) automašīnā, kas atrodas tiešos saules staros, un kurai ir 
aizvērtas durvis un logi. 
 
■ Rūpes par fotoaparātu  
•  Nekratiet fotoaparātu, sargājiet to no triecieniem utt.  
Pretējā gadījumā ierīcei var parādīties darbības traucējumi, attēlu ierakstīšana var nebūt 
iespējama vai arī var tikt bojāts objektīvs vai šķidro kristālu ekrāns. 
•  Iesakām neatstāt fotoaparātu bikšu kabatā, kad apsēžaties, vai ar spēku 
ievietot pilnā vai šaurā somā utt. Šādā gadījumā jūs varat sabojāt šķidro kristālu  
ekrānu vai gūt savainojumus. 
•  Lai neizraisītu ierīces darbības traucējumus, ievērojiet īpašu piesardzību šādās 
vietās,: 
– 
vietās ar lielu smilšu vai putekļu daudzumu; 
– vietās, kur ierīcei var piekļūt ūdens, piemēram, lietojot to lietainā 
   dienā vai pludmalē. 
•  Nepieskarieties objektīvam vai kontaktligzdām ar netīrām rokām. 
Nepieļaujiet šķidrumu, smilšu un citu svešķermeņu iekļūšanu 
vietās ap objektīvu, taustiņiem utt. 
•  Ja ūdens vai jūras ūdens nejauši uzšļakstās uz fotoaparāta, ar sausu drāniņu rūpīgi 
nosusiniet fotoaparāta korpusu. 
 
■ Kondensācija (ja ir aizmiglojies objektīvs vai šķidro kristālu ekrāns) 
•  Mainoties apkārtējās vides temperatūrai vai mitrumam, veidojas kondensāts. Uzmanieties 
no kondensācijas, jo no tās uz lēcas un šķidro kristālu ekrāna paliek traipi, pelējums vai 
rodas fotoaparāta darbības traucējumi. 
•  Kondensācijas gadījumā izslēdziet fotoaparātu un ieslēdziet to vēlreiz pēc aptuveni divām 
stundām. Kad fotoaparāta temperatūra izlīdzinās ar apkārtējās vides temperatūru, 
kondensāts izzūd. 
 
■ Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet nodaļu „Lietošanas brīdinājumi” (129. 
    lpp.) 
 
  
  
  
VQT1T39  
5