Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
■ Pieejamais zibspuldzes diapazons attēlu fotografēšanai
•  Pieejamais zibspuldzes diapazons ir aptuvens. 
 
 
(19.4 feet)
¢
  
•  Skatu režīma [HI H SENS.] (68. lpp.) režīmā ISO jutība automātiski mainās no [ISO1600] līdz 
[ISO6400]; mainās arī pieejamais zibspuldzes diapazons. 
* Ja [ISO LIMIT SET espēja (80. lpp.) ir iestatīta [AUTO] režīmā. 
] i
G
Available flash range 
  
Platleņķa režīmā (Wide): apt. 1,15 m (3,77 pēdas) līdz apt. 21,2 m (69,6 pēdas) 
Telerežīmā (Tele): apt. 90 cm (2,95 pēdas) līdz aptuveni 15,1 m 49,5 pēdas) 
 (
 
•  Secīgu attēlu fotografēšanas režīma, aktivizējot zibspuldzes [FLASH BURST] (69. lpp.) iestatījumu, 
ISO jutība automātiski mainās no [ISO80] līdz [ISO3200]; mainās arī pieejamais zibspuldzes 
diapazons. 
Platleņķa režīmā (Wide): apt. 80 cm (2,62 pēdas) līdz apt. 5,6 m (18,4 pēdas) 
Telerežīmā (Tele): apt. 30 cm (0,99 pēdas) līdz aptuveni 4,0 m (13,1 pēda) 
 
■ Zibspuldzes apgaismojuma regulēšana 
Regulējiet zibspuldzes apgaismojumu gadījumos, kad objekts ir ļoti mazs, vai atstarošanas spēja ir 
ļoti augsta vai zema. 
 
•  Vairākas reizes piespiediet 
, lai ekrānā parādītos [FLASH], un 
pēc tam piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties zibspuldzes 
apgaismojumu. 
•  Jūs varat pakāpeniski regulēt zibspuldzes apgaismojumu no [-2 EV] 
līdz [+2 EV] , samazinot vai palielinot to par [1/3 EV] katrā solī. 
 
         Piezīmes 
•  Regulējot zibspuldzes apgaismojumu, tā līmenis tiek attēlots ekrāna augšējā kreisā stūrī. 
•  Zibspuldzes apgaismojuma iestatījums tiek saglabāts ierīces atmiņā pat tad, ja fotoaparāts tiek 
izslēgts. 
•  [FLASH BURST] režīmā zibspuldzes apgaismojumu nevar regulēt. 
 
 
50 
VQT1T39 
Wide 
Tele 
  
 
 
  
ISO80 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ISO1600 
  
  
Pieejamais zibspuldzes diapazons 
ISO jutība 
  
Platleņķa režīmā (Wide
Telerežīmā (Tele) 
80 cm (2,62 pēdas) līdz 8.3 cm  
AUTO 
30 cm (0,99 pēdas) līdz 5,9 m (19,4 pēdas)* 
(27, 2 pēdas)* 
ISO80 
80 cm (2,62 pēdas) līdz 2,3 m (7,54 pēdas) 
30 cm (0,99 pēdas) līdz 1,6 m (5.24 pēdas) 
ISO100 
80 cm (2,62 pēdas) līdz 2,6 m (8,53 pēdas) 
30 cm (0,99 pēdas) līdz 1,8 m (5,91 pēdas) 
ISO200 
80 cm (2,62 pēdas) līdz 3,7 m (12,1 pēda) 
30 cm (0,99 pēdas) līdz 2,6 m (8,53 pēdas) 
ISO400 
80 cm (2,62 pēdas) līdz 5,3 m (17,4 pēdas) 
40 cm (1,31 pēda) līdz 3,7 m (12,1 pēda) 
ISO800 
80 cm (2,62 pēdas) līdz 7,4 m (24,3 pēdas) 
60 cm (1,97 pēdas) līdz 5,3 m (17,4 pēdas) 
ISO1600 
1,15 m (3,77 pēdas) līdz 10,6 m  
90 cm (2,95 pēdas) līdz 7.5 m (24, 6 pēdas) 
(34,8 pēdas) 
ISO3200 
1,60 m (5,24 pēdas) līdz 14,9 m  
1,30 m (4,26 pēdas) līdz 10,7 m (35,1 pēda) 
(48,9 pēdas)