Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
                                 Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
■ Aizvara ātrums katram zibspuldzes iestatījumam 
¢2
 
  
 
 
 
*1Aizvara ātrums mainās atkarībā no [MIN. SHTR SPEED] (90. lpp.) iestatījuma. 
*2 Ja ir iestatīts inteliģentais ISO (80. lpp.) 
*3 [SPORTS], [BABY1] / [BABY2] un [PET] skatu režīmā (64. lpp.) 
• 
Informāciju par diafragmas prioritāti AE, aizvara prioritāti AE un manuālo ekspozīcijas pielāgošanu skatīt 59. lpp. 
• 
*2,3: Šādos gadījumos aizvara ātrums nav lielāks par vienu sekundi: 
– ja attēla optiskās stabilizēšanas funkcija ir iestatīta[OFF] režīmā; 
– ja fotoaparāts ir noteicis, ka ir neliels satricinājums, laikā, kad attēla optiskās stabilizēšanas funkcija ir  
   iestatīta [MODE1] vai [MODE2] režīmā. 
• 
Inteliģentajā automātiskajā režīmā aizvara ātrums mainās atbilstoši noteiktajam skatam. 
• 
Šādos skatu režīmos iepriekš minētie aizvara ātrumi atšķirsies: 
– [NIGHT PORTRAIT] / [NIGHT SCENERY]: 8 vai 1/8 sekundes daļa līdz 1/2000 sekundes daļai*4; 
– [CANDLE LIGHT]: 1 vai 1/8 sekundes daļa līdz 1/2000 sekundes daļai*4; 
– [STARRY SKY]: 15, 30 sekundes, 60 sekundes; 
– [FIREWORKS]: ¼ sekundes daļa, 2 sekundes*4; 
– pārējos skatu režīmos: 1/8 sekundes daļa līdz 1/2000 sekundes daļai. 
* 4 Maksimālais aizvara ātrums tiek izvēlēts, ja satricinājuma apjoms ir minimāls, un ir iestatīta [STABILIZER]    
   iespēja [STABILIZER] iespēja ir izslēgta ([OFF]). 
Piezīmes 
• 
Nenovietojiet zibspuldzi pārāk tuvu objektiem un neaizveriet zibspuldzi laikā, kamēr tā tiek aktivizēta. 
Zibspuldzes siltums un gaisma var radīt izskata un krāsu traucējumus. 
• 
Pirms uzņemat attēlus AUTO / sarkano acu efekta samazināšanas režīmā, neaiztaisiet zibspuldzi drīz pēc tās 
aktivizēšanas. Tādējādi var tikt izraisīta ierīces darbības kļūme. 
• 
Fotografējot ārpus zibspuldzes darbības diapazona, ekspozīcija var netikt pareizi noregulēta, un attēls var kļūt pārāk 
gaišs vai tumšs. 
• 
Zibspuldzes uzlādēšanas laikā zibspuldzes ikona mirgo sarkanā krāsā; un jūs nevarat uzņemt attēlus pat tad, līdz 
galam piespiežat aizvara taustiņu.  
• 
Baltās krāsas līdzsvars var netikt noregulēts pareizi, ja zibspuldzes apgaismojuma līmenis objekta fotografēšanai ir 
nepietiekams. 
• 
Ja aizvara ātrums ir liels, zibspuldzes efekts var nebūt pietiekams. 
• 
Atkārtoti uzņemot attēlu, zibspuldzes aktivizēšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Uzņemiet attēlu, kad nodziest 
piekļuves indikators. 
• 
Sarkano acu samazināšanas efekts visiem attēlā redzamiem cilvēkiem var atšķirties. Ja objekts atrodas tālu no 
fotoaparāta vai arī neskatās objektīvā, kad zibspuldze nostrādā pirmo reizi, efekts var nebūt redzams. 
• 
Ja [CONVERSION] (konversijas funkcija) (92. lpp.) atrodas 
 režīmā, zibspuldze automātiski tiek iestatīta 
 režīmā. 
• 
Ja ir pievienota ārējā zibspuldze, tai ir svarīgāka loma par iebūvēto zibspuldzi. Papildu informāciju par ārējo 
zibspuldzi skatīt 124. lpp. 
 
  
 
 
[REC] 
režīms
  Tuvplāna attēlu fotografēšana 
 
Šajā režīmā jūs varat fotografēt objektus tuvplānā, piemēram, ziedus. Jūs varat fotografēt, pietuvojoties 
objektam līdz 1 cm (0,04 pēdas) attālumā no objektīva, pēc iespējas griežot tālummaiņas sviru platleņķa
(Wide) virzienā (1x). 
 
VQT1T39  
51
  
  
Œ 
  
  
  
  
‡ 
 
 
 
 
 
Zibspuldzes iestatījums 
Aizvara ātrums (sek.) 
 
 
 
1/30
*1
 līdz 1/2000 
Zibspuldzes 
Aizvara ātrums (sek.) 
iestatījums 
1 līdz 1/2000 
1 vai ¼ līdz 1/2000 
*2
 
 
1 līdz 1/2000 
1 vai ¼ līdz 1/2000 
*2,3