Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
             Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
.
  
 
Piespiediet [MENU/SET]. 
 
•  Jūs varat arī līdz pusei nospiest aizvara, lai pabeigtu. 
•  Izvēlnes ekrāns nodziest pēc aptuveni 5 sekundēm. Šajā 
laikā izvēlētā iespēja tiek automātiski iestatīta. 
 
 4 .
 
Nospiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai 
fokusētu, un pēc tam piespiediet to līdz galam, 
lai uzņemtu attēlu. 
 
 
•  Iebūvētā taimera indikators (A) mirgo, un aizvars tiek 
aktivizēts pēc desmit sekundēm (vai divām sekundēm). 
•  Ja jūs nospiežat [MENU/SET] laikā, kamēr iebūvētais 
taimeris tiek iestatīts, iebūvētā taimera iestatījumi tiek 
atcelti. 
A
 
        Piezīmes 
• 
Izmantojot statīvu u.c., iebūvētā taimera iestatīšana uz divām sekundēm ir ērts veids, kā izvairīties no 
satricinājuma, ko varētu izraisīt aizvara taustiņa nospiešana. 
• 
Ja jūs nospiežat aizvara taustiņu līdz galam, objekts tiek automātiski fokusēts pirms ierakstīšanas. Tumšās 
vietās iebūvētā taimera indikators mirgos un pēc tam spilgti izgaismosies, darbojoties kā AF papildu 
apgaismojums (90. lpp.), lai fotoaparāts varētu fokusēt objektu. 
• 
Veicot ierakstīšanu ar iebūvēto taimeri, iesakām izmantot statīvu. 
• 
[BURST] režīmā ir iespējams uzņemt nemainīgi trīs attēlus. 
• 
Skatu režīmā, izmantojot [FLASH BURST] funkciju, ir iespējams uzņemt nemainīgi piecus attēlus. 
• 
Inteliģentajā automātiskajā režīmā taimeri nav iespējams iestatīt uz divām sekundēm. 
• 
Skatu režīmā, izmantojot [SELF PORTRAIT] funkciju taimeri nav iespējams iestatīt uz desmit sekundēm.
• 
Skatu režīmā, izmantojot [HI-SPEED BURST] funkciju taimeri nav iespējams izmantot. 
 
[REC] 
režīms
   Ekspozīcijas kompensācija 
 
Izmantojiet šo funkciju, ja nevar iegūt atbilstošu ekspozīciju objekta un fona spilgtuma atšķirību dēļ. 
Apskatiet turpmāk sniegtos piemērus. 
Atbilstoši 
eksponēts 
Nepietiekami 
Pārāk eksponēts
 
Kompensējiet ekspozīciju uz 
pozitīvo pusi. 
Kompensējiet ekspozīciju uz 
negatīvo pusi. 
VQT1T39  
53