Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
Vairākas reizes piespiediet 
 taustiņu, līdz 
parādās [EXPOSURE] indikators, kompensējiet 
ekspozīciju, izmantojot 
 
 1  .
 
 taustiņus. 
•  Izvēlieties [0 EV], lai atjaunotu sākotnējo ekspozīciju. 
 
 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai pabeigtu. 
 2  .
 
•  Lai pabeigtu, jūs varat arī piespiest aizvara taustiņu līdz pusei.
 
 
■ Veiciet darbības ar kursorsviru
Pavirziet kursorsviru 
 virzienā, lai izvēlētos 
, un pēc tam pavirziet 
virzienā, lai kompensētu ekspozīciju. 
(A) Ekspozīcijas kompensācijas vērtība 
A
        Piezīme 
•  EV ir saīsinājums „Exposure Value.” EV ir gaismas daudzums, kas pie atbilstošas diafragmas 
vērtības un aizvara ātruma tiek raidīta uz CCD matricu. 
•  Ekspozīcijas kompensācijas vērtība parādās ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. 
•  Iestatītā ekspozīcijas vērtība tiek saglabāta atmiņā, pat ja fotoaparāts tiek izslēgts. 
•  Ekspozīcijas kompensācijas diapazons tiks ierobežots, atkarībā no objekta spilgtuma. 
[REC] 
režīms
 
Fotografēšana, izmantojot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu / 
Fotografēšana, secīgi ierakstot trīs attēlus 
Fotografēšana, izmantojot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu 
Šajā režīmā, ikreiz, piespiežot aizvara taustiņu, tiek ierakstīti trīs attēli atbilstoši ekspozīcijas 
kompensācijas diapazonam. Jūs varat izvēlēties attēlu ar vēlamo ekspozīciju no trim dažādiem 
ekspozīcijas variantiem. 
 
Ar ± 1 EV automātisko ekspozīcijas pielāgošanu 
 
1. attēls  
2. attēls  
3. attēls  
 
± 0 EV  
-1 EV  
+ 1 EV 
54 
VQT1T39