Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
• 
Atkarībā no objekta spilgtuma ekspozīcija var netikt kompensēta ar automātisko ekspozīcijas pielāgošanu.
 
• 
Iestatot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu, zibspuldze automātiski tiek iestatīta 
 režīmā. 
• 
Iestatot automātisko ekspozīcijas pielāgošanu / fotografēšanu, secīgi ierakstot trīs attēlus, attēlu 
secīgas ierakstīšanas režīms un [MULTI FILM] (78. lpp.) iestatījumi tiek atcelti.
 
• 
Ja aizvara prioritātes AE un manuālās ekspozīcijas pielāgošanas režīmā aizvara ātrums ir iestatīts lielāks 
par vienu sekundi, automātiskā ekspozīcijas pielāgošanas funkcija nedarbojas. 
• 
Darbosies pēdējais iestatītais režīms. (Automātiskais ekspozīcijas pielāgošanas / fotografēšanas, 
secīgi ierakstot trīs attēlus, režīmi nevar tikt iestatīti vienlaicīgi.)
 
 
[REC] 
režīms
  Fotografēšana secīgu attēlu ierakstīšanas režīmā 
Piespiežot un turot aizvara taustiņu, tiek uzņemti vairāki secīgi kadri. 
No nofotografētajiem attēliem izvēlieties tos, kas jums vislabāk patīk. 
 1 .
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai ekrānā parādītos secīgu 
attēlu ierakstīšanas režīmu izvēlne, un pēc tam piespiediet 
, lai izvēlētos secīgu attēlu ierakstīšanas režīmu. 
(A) 
 taustiņš 
 
 
P
 2 .
 
iespiediet [MENU/SET]. 
 
Lai pabeigtu, jūs varat arī piespiest aizvara taustiņu līdz 
pusei. 
 
 
•  Izvēlnes ekrāns izdziest pēc apmēram piecām sekundēm. 
Tikmēr izvēlētais režīms tiek automātiski iestatīts. 
 
Uzņemiet attēlu. 
 3 .
 
 
Pilnībā turiet nospiestu aizvara taustiņu, lai aktivizētu secīgu 
attēlu ierakstīšanas režīmu. 
 
 
 
  
 
56 
VQT1T39 
[OFF] 
˜ 
ò 
  
— 
2.5
¢ 
approx. 2 
 
 
 
 
— 
max. 4 
 
 
› 
— 
max. 8 
 
— 
 
 
max. 3 
 
 
 
max. 3 
 
 
— 
 
— 
 
[OFF] 
 
 
Secīgu attēlu 
ierakstīšanas ātrums 
(attēli sekundē) 
2,5* apt. 
 
maks. 4 
Atkarīgs no brīvās atmiņas 
iebūvētajā atmiņā / atmiņas 
kartē. 
maks. 8 
 
 
 
Ierakstāmo 
attēlu skaits 
maks. 3 
maks. 3 
 
 
* Secīgu attēlu ierakstīšanas ātrums ir nemainīgs, to neietekmē atmiņas kartes pārraides ātrums.