Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
•  Iepriekš norādītās vērtības ir spēkā pie nosacījuma, ja aizvara ātrums ir vismaz 1/60, un zibspuldze 
nav aktivizēta. 
         Piezīmes 
• 
Ja secīgu attēlu ierakstīšanas režīms ir iestatīts uz neierobežotu [Unlimited]: 
– secīgu attēlu ierakstīšanas ātrums uz pusi samazinās. Precīzs laiks ir atkarīgs no kartes veida,  
   attēlu izmēra un kvalitātes; 
– jūs varat uzņemt attēlus tik ilgi, līdz iebūvētā atmiņa vai atmiņas karte ir pilna. 
 
 
• 
Fokuss tiek noregulēts, uzņemot pirmo kadru. 
• 
Ja secīgu attēlu uzņemšanas ātrums ir iestatīts uz 
, ekspozīcija un baltās krāsas līdzsvars tiek noregulēti 
pēc pirmajam attēlam izmantotajiem iestatījumiem, un tie tiek izmantoti arī nākošajiem attēliem. Ja secīgu 
attēlu ierakstīšanas ātrums ir iestatīts uz 
, tad šie iestatījumi tiek noteikti katram kadram atsevišķi. 
• 
Izmantojot taimeri, secīgu attēlu ierakstīšanas režīmā var ierakstīt trīs attēlus. 
• 
Ja, fotografējat iekštelpās, ārpus telpām u.c., kur ir liela gaismas un ēnas atšķirība, sekojot kustīgam 
objektam, līdz ekspozīcijas stabilizācijai var paiet noteikts laiks. Ja šajā laikā izmantojat secīgu attēlu 
ierakstīšanas režīmu, ekspozīcija var nebūt optimāla. 
• 
Secīgu attēlu ierakstīšanas ātrums (attēli / sekundē) var samazināties atkarībā no ierakstīšanas vides, 
piemēram, fotografējot tumšā vietā, ja ir augsta ISO jutība u.c. 
• 
Izslēdzot fotoaparātu, secīgu attēlu ierakstīšanas režīms netiek atcelts. 
• 
Uzņemot attēlus secīgu attēlu ierakstīšanas režīmā ar iebūvēto atmiņu, var būt nepieciešams ilgāks laiks, līdz 
attēli tiek ierakstīti ierīces atmiņā. 
 
• 
Noregulējot secīgu attēlu ierakstīšanas režīmu, zibspuldzes iestatījums ir 
• 
Noregulējot secīgu attēlu ierakstīšanas režīmu, automātiskā ekspozīcijas pielāgošanas, fotografēšanas, secīgi 
ierakstot trīs attēlus un [MULTI FILM] iestatījumi tiek atcelti. 
• 
Izmantojot ārējo zibspuldzi, secīgu attēlu ierakstīšanas režīmā ir iespējams uzņemt trīs attēlus. 
 
                              
[REC] 
režīms
  
 
Fotografēšana, izmantojot noregulēto diafragmu / aizvara 
ātrumu 
     Diafragmas prioritāte AE 
Noregulējiet augstāko diafragmas vērtību, ja vēlaties asi fokusētu fonu. Noregulējiet zemāku diafragmas 
vērtību, ja vēlaties neskaidri fokusētu fonu. 
 1 .
Pabīdiet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi 
 
stāvoklī un pagrieziet režīma izvēles disku 
 
stāvoklī. 
 
 2  .
 
Pavirziet kursorsviru 
, lai iestatītu diafragmas 
vērtību. 
 
 
 3  .
 
Uzņemiet attēlu. 
      Aizvara prioritāte AE 
Ja vēlaties iegūt skaidri saprotamu kustīga objekta attēlu, noregulējiet lielāku aizvara ātrumu. Ja 
vēlaties radīt sekošanas efektu, noregulējiet mazāku aizvara ātrumu. 
 
VQT1T39  
57