Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
 
 
 
 
 1 .
 
Pabīdiet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi 
 stāvoklī un pagrieziet režīma izvēles disku 
 stāvoklī. 
 2  .
 
Pavirziet kursorsviru 
, lai iestatītu aizvara 
ātrumu. 
 
 
 
U
 3  .
 
zņemiet attēlu. 
 
        
Piezīmes 
• 
Papildu informāciju par iespējamajiem diafragmas vērtības un aizvara ātruma iestatījumiem skatiet 59. lpp. 
• 
Šķidro kristālu ekrāna spilgtums var atšķirties no uzņemto attēlu spilgtuma. Noskatieties attēlus, izmantojot 
apskates funkciju vai attēlu noskatīšanās režīmu. 
• 
Iestatiet lielāku diafragmas vērtību, ja attēls ir pārāk gaišs; un iestatiet mazāku diafragmas vērtību, ja attēls ir 
pārāk tumšs. 
• 
Ja ekspozīcija nav pietiekama, diafragmas vērtība un aizvara ātrums ekrānā tiek attēloti sarkanā krāsā. 
• 
Ja aizvara ātrums ir mazs, ieteicams izmantot statīvu. 
 iespēju nav iespējams iestatīt. 
• 
Aizvara prioritātes AE režīmā 
 
 
 
[REC] režīms:
 
 
     Fotografēšana, izmantojot manuālo ekspozīcijas pielāgošanu 
  
 
Izvēlieties ekspozīciju, noregulējot diafragmas vērtību un aizvara ātrumu ar roku. 
 
Pārslēdziet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi 
 1 .
 
 stāvoklī un pagrieziet režīma izvēles disku 
 stāvoklī. 
 
 2  
Pavirziet kursorsviru 
, lai iestatītu 
diafragmas vērtību un aizvara ātrumu. 
•  Ja attēlā parādās [MF] ikona, fokusēšanu ir iespējams 
veikt manuāli. (60. lpp.)  
 
 
 
 
 3  ,
 
Piespiediet aizvara taustiņu līdz pusei. 
•  Apmēram 10 sekundes ekrānā deg manuālās 
ekspozīcijas indikators (A), brīdinot par ekspozīciju.  
•  Ja ekspozīcija nav pietiekama, iestatiet diafragmas 
vērtība un aizvara ātrumu atkārtoti. 
 
 4  . 
Uzņemiet attēlu. 
 
■ Informācija par manuālo ekspozīcijas pielāgošanu 
 
Ekspozīcija ir atbilstoša. 
 
 
58 
VQT1T39