Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
 
Before Use
 
Pirms lietošanas 
Saturs 
Attēlu noskatīšanās ([NORMAL PLAY] 
(parasta noskatīšanās)) 
  42 
• Attēla apstiprināšana [REC] režīmā (Review)  42 
• Vairāku attēlu attēlošana ekrānā  
   (Multi Playback) 
 
 
43 
• Apsk
A
Informācija drošībai 
  2 
ates tālummaiņas izmantošana 
43 
• [PL
   iesl
Īsa lietošanas pamācība   9 
YBACK] (attēlu apskates) režīma   
ēgšana   44 
Attēlu dzēšana 
  44 
• Viena attēla dzēšana 
  44 
• Vairāku attēlu (līdz 50) vai visu attēlu  
   dzēšana 
   45 
 
Baterijas uzlādēšana ar lādētāju  
17 
Informāc a par bateriju (uzlādēšana /  
ij
ierakstāmo attēlu skaits) 
 
18 
Atmiņas kartes (neietilpst komplektā) /  
baterijas ievietošana un izņemšana  
19 
Informācija par iebūvēto atmiņu /  
atmiņas 
karti   20 
Datuma / laika iestatīšana (pulksteņa  
iestatīšana) 
   21 
• Laika iestatījumu maiņa   22 
Izvēlnes iestatīšana 
  22 
• Izvēlnes iespēju iestatīšana  
23 
• Ātrās izvēlnes lietošana 
 
25 
Informācija par iestatījumu izvēlni  
25 
[REC] (ierakstīšanas) režīma izvēle  
31 
• Attēla formāta izvēle 
  33 
 
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
 
 
 
Pamatdarbības 
Informācija par šķidro kristālu ekrānu 46 
Fotografēšana, izmantojot ierīces zibspuldzi 
48 
• Atbilstoša zibspuldzes iestatījuma izvēle 48 
Tuvplāna attēlu fotografēšana  
51 
Fotografēšana, izmantojot taimeri   
52 
Ekspozīcijas kompensācija  
53 
Fotografēšana, izmantojot automātisko 
ekspozīcijas pielāgošanu / Fotografēšana,  
secīgi ierakstot trīs attēlus   54 
• Automātiskā ekspozīcijas pielāgošana 54 
• Fotografēšana, secīgi ierakstot trīs attēlus 55 
Fotografēšana secīgu attēlu ierakstīšanas  
režīmā 
 
 
 
56 
Fotografēšana, izmantojot noregulēto  
diafragmu / aizvara ātrumu  
57 
• Diafragmas prioritāte AE 
 
57 
• Aizvara prioritāte 
AE 
  57 
Fotografēšana, izmantojot manuālo  
ekspozīcijas regulēšanu 
  58 
Diafragmas vērtība un aizvara ātrums 59 
Fotografēšana, regulējot fokusu ar roku 
60 
MF (manuālā fokusa) palīdzības ekrāns 60 
Personiskās izvēlnes iestatījumu saglabāšana 
(pielāgoto iestatījumu saglabāšana)  
62 
Fotografēšana pielāgoto iestatījumu režīmā 63 
Ierakstāmajam attēlam atbilstošu attēlu 
ēšana (skatu režīms)  
64 
fotograf
 [PORTRAIT] (portreta režīms) 64 
 [SOFT SKIN] (dabīgu krāsu režīms) 65 
 [SELF PORTRAIT] (pašportreta režīms) 65 
 [SCENERY] (ainavas režīms)  
65 
 [SPORTS] (sporta režīms)  
66 
 [NIGHT PORTRAIT] (nakts portreta  
         režīms)   66 
 [NIGHT SCENERY] (nakts ainavas  
         režīms)   66 
 [FOOD] (ēdiena fotografēšanas režīms) 66 
Fotografēšana ar iecienītākajiem iestatījumiem  
(programmētas AE (automātiskās ekspozīcijas) 
režīms) 
 
 
 
34 
• Fokusēšana   35 
• Ja objekts neatrodas fokusā (piemēram,  
  ja tas nav fotografējamā attēla kompozīcijas  
  centrā) 
 
 
 
35 
• Satricinājuma (fotoaparāta kustēšanās)  
  novēršana  
 
 
36 
• Virziena noteikšanas funkcija 
 
36 
• Fokusa punkta paplašināšana kompozīcijas  
  centrā (fokusa punkta attēlošana ekrānā) 36 
• Programmas maiņa 
  36 
Fotografēšana automātiskajā režīmā  
(inteliģentais automātiskais režīms)  
37 
• Skatu noteikšana 
 
 
38 
• AF (automātiskā fokusa) sekošanas režīms 39 
• Informācija par zibspuldzi 
 
39 
• Inteliģentā automātiskā režīma iestatījumi 39 
Fotografēšana, izmantojot tālummaiņu 40 
• Optiskās tālummaiņas / papildu optiskās    
  tālummaiņas (EZ) / digitālās tālummaiņas   
  izmantošana 
 
 
40 
Komplektā iekļautie piederumi   
10
Ierīces sastāvdaļas 
  12
Objektīva vāciņa /  iksnas piestiprināšana
15
 
s
 
    Sagatavošana