Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
Manuālā ekspozīcijas pielāgošana 
Pieejamā diafragmas  
Pieejamais aizvara ātrums  
(sekundēs) (uz 1/3 EV)
 
vērtība (uz 1/3 EV) 
F2.0 
līdz 
8.0 60 
līdz 1
/2000 
        Piezīmes 
•  Tabulās norādītās diafragmas vērtības ir spēkā pie nosacījuma, ja tālummaiņas svira atrodas 
platleņķa (Wide) režīmā.  
•  Atkarībā no tālummaiņas stāvokļa dažas diafragmas vērtības nav iespējams iestatīt. 
[REC] 
režīms
Fotografēšana, regulējot fokusu ar roku 
Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties noregulēt fokusu, vai ja attēls starp objektīvu un objektu nemainās 
un jūs nevēlaties aktivizēt automātiskā fokusa funkciju. 
 
 
 1  
AF
AF
MF
 2  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pabīdiet fokusa selektroslēdzi [MF] 
stāvoklī. 
•  Fokusa manuālās regulēšanas ekrānā parādās [MF] 
ikona. 
 
 
 
Virziet kursorsviru 
virzienā, lai 
nofokusētu objektu. 
m
п
 
 
(A) Manuālā fokusa palīdzības ekrāns 
 
2
 
 
(F) Fokusa darbības ekrāns 
•  Manuālā fokusa palīdzības ekrāns izdziest 
apmēram pēc divām sekundēm, kad pārtraucat 
izmantot kursorsviru. 
1
•  Fokusa darbības ekrāns izdziest apmēram pēc 
divām sekundēm, kad pārtraucat izmantot 
kursorsviru. 
 
  3 
Uzņemiet attēlu. 
Manuālā fokusa palīdzības ekrāns 
 
 
 
1  
Ja manuālā fokusa palīdzības ekrāns [MF ASSIST] ir iestatīts [MF1] vai [MF2] režīmā, un kursorsvira 
tiek virzīta 
 virzienā, tas tiek aktivizēts, un ekrāns tiek palielināts. Tādējādi ir iespējams daudz 
vieglāk nofokusēt objektu. 
. 
 
 2  .
 
60 
VQT1T39 
  
 
  
[SETUP] izvēlnē izvēlieties [MF ASSIST]. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [MF1] vai [MF2], pēc tam piespiediet 
[MENU/SET]. 
Tiek palielināts ekrāna centrs. Jūs varat regulēt fokusu, tajā pašā laikā nosakot kopējo 
ekrāna kompozīciju. 
[MF1]