Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
Ekrāna centrs tiek palielināts pa visu ekrānu. Jūs varat ērti regulēt fokusu platleņķa 
kadriem, kurus ir ļoti grūti nofokusēt. 
[MF2] 
 
 
Ekrāns netiek palielināts. 
[OFF] 
 
 3  .
 
 
■ Tālummaiņas zonas maiņa 
Piespiediet [MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni. 
•  Lai pabeigtu, jūs varat arī piespiest aizvara taustiņu līdz pusei. 
Izmantojot manuālā fokusa palīdzības ekrānu un 
palielinot ekrānu, ir iespējams mainīt tālummaiņas zonu. 
Tas ir ērti, ja jūs vēlaties mainīt fokusa novietojumu, lai 
uzņemtu attēlu. 
1. 
Piespiediet kursorsviru 
 virzienā, līdz 
parādās manuālā fokusa palīdzības ekrāns. 
2. 
Izmantojot kursora taustiņus 
mainiet palielinājuma laukumu. 
3. 
Piespiediet [MENU/SET], lai iestatītu. 
 
Lai atiestatītu manuālā fokusa palīdzības ekrānu 
sākotnējā stāvoklī: 
- mainiet attēla izmēru vai novietojumu; 
    - izslēdziet fotoaparātu. 
 
■ Manuālā fokusa izmantošanas tehnika
1. 
Veiciet fokusēšanu, virzot kursorsviru 
 
virzienā.
 
 
2. 
Nedaudz pavirziet kursorsviru tajā pašā 
virzienā (uz augšu vai leju).
 
3. 
Pavirziet kursorsviru pretējā virzienā, lai 
pabeigtu objekta fokusēšanu.
 
 
■ Automātiskais fokuss (AF)
Jūs varat fokusēt objektu, izmantojot automātisko fokusu. 
Ar fokusa selektroslēdzi izvēlieties [MF] un pēc tam 
piespiediet [FOCUS] taustiņu. Šī funkcija ir ērta 
izmantošanai kā iepriekšēju fokusēšanu. 
 
VQT1T39  
61