Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
■ Iepriekšēja fokusēšana
Izmantojot šo funkciju, fotoaparāts laicīgi nofokusē kādu nejauši izvēlētu punktu. Šī funkcija ir īpaši ērta 
gadījumos, kad ir grūti iegūt asu fokusu, izmantojot automātisko fokusu vai, ja objekts atrodas kustībā. 
Funkcija ir piemērota gadījumos, kad attālums starp objektu un fotoaparātu nemainās. 
 
        Piezīmes 
•  Manuālo fokusu var izmantot arī kustību attēlu ierakstīšanas režīmā, taču to nevar izmantot 
ierakstīšanas laikā. 
•  Veicot fokusēšanu platleņķa režīmā un pēc tam pagriežot tālummaiņas sviru telerežīmā, fokusēšana 
var būt nepietiekama. Šādā gadījumā atkārtojiet objekta fokusēšanu. 
•  Izmantojot digitālo tālummaiņu, manuālās fokusēšanas pierīce netiek attēlota. 
•  Attālums līdz objektam, kas tiek attēlots ekrānā, veicot manuālo fokusēšanu, ir aptuvens un balstīts 
un fokusa novietojumu. Lai pārliecinātos par to, vai fokusēšana ir pietiekama, izmantojiet manuālā 
fokusa palīdzības ekrānu. 
 
[REC] 
režīms
Personiskās izvēlnes iestatījumu saglabāšana 
(pielāgoto iestatījumu saglabāšana) 
Jūs varat saglabāt četras pašreizējās fotoaparāta iestatījumu kopas kā pielāgotās kopas. 
•  Noregulējiet režīmu izvēles disku nepieciešamajā stāvoklī un jau iepriekš saglabājiet sev 
tīkamākos izvēlnes iestatījumus. 
 
[SETUP] izvēlnē izvēlieties [CUST. SET MEM] (pielāgoto 
iestatījumu atmiņa). 
 1 .
 
 
Piespiediet 
, lai izvēlētos pielāgotos iestatījumus, kurus 
vēlaties saglabāt personiskajā izvēlnē, un piespiediet  
 
 2 .
 
  
  
[MENU/SET]. 
  
• 
Pielāgotie iestatījumi, kuri ir saglabāti [C1] izvēlnē, var  
 
 
tikt lietoti, pārvietojot režīmu izvēles disku 
 stāvoklī.  
  
Saglabāt biežāk lietotos iestatījumus personiskajā izvēlnē  
 
ir ērti, jo tad tos var lietot, vienkārši pagriežot režīmu  
MENU
izvēles disku nepieciešamajā stāvoklī. 
/SET
 
• 
Pielāgotie iestatījumi, kuri ir saglabāti [C2-1], [C2-2] vai [C2-3] izvēlnēs, var 
tikt lietoti, pārvietojot režīmu izvēles disku 
  
 stāvoklī. Personiskajā 
izvēlnē ir iespējams saglabāt līdz pat trim pielāgotajiem iestatījumiem, tādēļ 
izvēlieties tieši tos, kuri vislabāk atbilst jūsu vēlmēm. 
 3  .
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [YES]  
(apstiprināt), un pēc tam piespiediet [MENU/SET]. 
• 
Izvēloties [YES], iepriekš saglabātie iestatījumi tiek dzēsti. 
• 
Turpmāk norādītās izvēlnes iespējas nevar saglabāt  
personiskajā izvēlnē, jo tās ietekmē citus ierakstīšanas  
režīmus: 
MENU
– [CLOCK SET]; 
/SET
 
– [TRAVEL DATE]; 
– [SCENE MENU]; 
– [RESET]; 
– [NO.RESET]; 
– [BABY1]/[BABY2] vai [PET] dzimšanas dienu un vārdu iestatījumi skatu  
 
   režīmā. 
 
 4  .
 
Piespiediet [MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni. 
62