Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
[REC] 
režīms
Fotografēšana pielāgoto iestatījumu 
Jūs varat izvēlēties vienu no saglabātajiem personiskajiem pielāgotajiem iestatījumiem, kas ir saglabāts, 
izmantojot [CUST. SET MEM] iespēju, lai noregulētu iestatījumus atbilstoši fotografēšanas apstākļiem. 
Sākumā programmētās AE režīma sākotnējie iestatījumi ir saglabāti kā pielāgotie iestatījumi. 
 1  .
 Pārslēdziet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi 
 stāvoklī. 
 
 
 2  
. 
Set the mode dial to [ 
] or [ 
]
  
the [ 
  
A
>To steps and 4 
 3     .
 
Pagrieziet režīma izvēles disku 
 vai 
 stāvoklī. 
(A) Ekrānā tiek attēloti pielāgotie iestatījumi. 
 stāvoklī 
• 
→ Jūs varat uzņemt attēlus ar pielāgotajiem iestatījumiem, kas ir 
saglabāti 
 izvēlnē. (Ekrānā tiek attēlota 
 izvēlne.) 
 stāvoklī 
• 
→ Veiciet 3. un 4. punktā aprakstītās darbības 
Piespiediet 
, lai izvēlētos pielāgotos iestatījumus, kurus 
vēlaties lietot, un piespiediet [MENU/SET]. 
•  Ja režīmu disks atrodas 
 stāvoklī, piespiediet [DISPLAY], lai 
ekrānā tiktu attēloti visu izvēlnes iespēju iestatījumi. (Piespiediet 
 taustiņu, lai pārslēgtu ekrānus, un [DISPLAY], lai 
atgrieztos izvēles ekrānā.) 
4     ..     
  
•  Ekrānā tiek attēlotas tikai galvenās izvēlnes iespējas. 
Piespiediet [MENU/SET], lai ievadītu iestatījumus. 
•  Ekrānā tiek attēloti saglabātie pielāgotie iestatījumi.. 
 
  
  
  
  
Ja uz laiku tiek mainīti izvēlnes iestatījumi, izvēloties [C1], [C2-1], [C2-2] vai [C2-3] izvēlnes, 
saglabātie iestatījumi netiek mainīti. 
■ Izvēlnes iestatījumu maiņa 
  
  
Lai mainītu saglabātos iestatījumus, saglabājiet jaunos iestatījumus, iestatīšanas izvēlnē izmantojot 
[CUST. SET MEM.] (62. lpp.). 
        Piezīmes 
•  Turpmāk norādīto izvēlnes iespēju iestatījumus nav iespējams saglabāt pielāgoto iestatījumu izvēlnē. 
Mainot šos iestatījumus, tiek mainīti arī citi ierakstīšanas režīmi: 
– 
[CLOCK SET], [TRAVEL DATE], [SCENE MENU], [RESET] un [NO.RESET] [SETUP]; 
– [BABY1] / [BABY2] vai [PET] dzimšanas dienu un vārdu iestatījumi skatu režīmā. 
VQT1T39  
63