Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
[REC] 
režīms
:
 
Ierakstāmajam attēlam atbilstošu attēlu fotografēšana.  
(
skatu režīms)
 
Izvēloties objektam un ierakstīšanas apstākļiem atbilstošu skatu režīmu, fotoaparāts noregulē optimālu 
ekspozīciju un krāsas, lai iegūtu kvalitatīvu attēlu. 
 
 
 1  .
  Pārslēdziet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi 
 stāvoklī. 
2
 
 
 
 
Pagrieziet režīma izvēles disku 
 stāvoklī. 
 
Piespiediet 
, lai izvēlētos skatu režīmu. 
 3  .
 
•  Jūs varat pārslēgt izvēlnes ekrānus no jebkuras izvēlnes 
iespējas, pagriežot tālummaiņas sviru. 
 
 
P
iespiediet [MENU/SET], lai iestatītu. 
 
Izvēlētajā skatu režīmā izvēlnes ekrāns tiek ieslēgts 
ierakstī nas ekrānā. 
4
.. 
  
 
 
 
ša
 
■ Informācija 
•  Ja, izvēloties skatu režīmu, 3. solī nospiežat [DISPLAY], ekrānā 
tiek attēloti apraksti par katru skatu režīmu. (Nospiežot [DISPLAY] 
vēlreiz, ekrāns tiek atiestatīts skatu režīma izvēlnē.) 
 
  
         Piezīmes 
• 
Lai mainītu skatu režīmu, vispirms piespiediet [MENU/SET], pēc tam   taustiņu un beigās atkārtojiet 3. 
punktā aprakstītās darbības. 
• 
Informāciju par aizvara ātrumu skatīt 51. lpp. 
• 
Ja skatu režīms tiek mainīts, skatu režīma zibspuldzes iestatījumi tiek atjaunoti uz sākotnējiem iestatījumiem. 
• 
Uzņemot attēlus ar skatu režīmu, kas nav piemērots attiecīgajam attēlam, attēla krāsas var atšķirties no patiesā 
skata. 
• 
Turpmāk minētās funkcijas nevar iestatīt skatu režīmā, jo fotoaparāts automātiski iestata šo funkciju optimālos 
iestatījumus: 
– [INTELLIGENT ISO] / [SENSITIVITY] / [ISO LIMIT SET] / [I.EXPOSURE] / [MULTI. EXPO.] /  
   [METERING MODE] / [FILM MODE] / [MIN. SHTR SPEED]. 
• 
[I.EXPOSURE] iespēja tiek aktivizēta automātiski šādos skatu režīmos: 
– [PORTRAIT] / [SOFT SKIN] / [SELF PORTRAIT] / [SCENERY] / [SPORTS] / [NIGHT PORTRAIT] /   
   [PARTY] / [CANDLE LIGHT] / [BABY1] / [BABY2] / [SUNSET] / [HIGH SENS.] 
 
 [PORTRAIT] (portreta režīms) 
Fotografējot cilvēkus ārpus telpām dienas laikā, ar šo režīmu jūs varat uzlabot cilvēku izskatu un 
padarīt sejas krāsu veselīgāku. 
 
■ Portreta režīma tehnika 
Lai šis režīms darbotos efektīvāk: 
(1) Pagrieziet tālummaiņas sviru cik tālu iespējams telerežīma (Tele) virzienā. 
64 
VQT1T39