Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
(2) Lai maksimāli pastiprinātu efektu, pieejiet tuvāk objektam. 
 
        Piezīme 
•  Sākotnējais iestatījums [AF MODE] režīmam ir 
 
 
 [SOFT SKIN] (dabīgu krāsu režīms) 
Fotografējot cilvēkus ārpus telpām dienas laikā, šis režīms piešķir ādas tonim vēl dabīgāku krāsu, nekā 
[PORTRAIT] režīmā. (Režīms ir efektīvs, fotografējot cilvēkus no krūšu daļas uz augšu.) 
 
■ Dabīgu krāsu režīma tehnika 
Lai režīms darbotos efektīvāk: 
(1) Pagrieziet tālummaiņas sviru cik tālu iespējams telerežīma (Tele) virzienā. 
(2) Lai maksimāli pastiprinātu efektu, pieejiet tuvāk objektam. 
 
        Piezīmes 
•  Ja fona vai citas attēla daļas krāsa līdzinās ādas krāsai, arī šī daļa tiek uzlabota. 
•  Šis režīms var nebūt pietiekami efektīvs vāja apgaismojuma apstākļos. 
•  [AF MODE] režīma sākotnējais iestatījums ir 
 [SELF PORTRAIT] (pašportreta režīms) 
Izvēlieties šo režīmu, lai nofotografētu sevi. 
 
■ Pašportreta režīma tehnika 
•  Piespiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai fokusētu. Kad esat fokusā,  
izgaismojas iebūvētā taimera indikators. Kad stabili turat fotoaparātu,  
piespiediet aizvara taustiņu līdz galam, lai nofotografētu. 
•  Ja taimera indikators mirgo, objekts nav nofokusēts. Vēlreiz  
piespiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai fokusētu. 
•  Ierakstītais attēls automātiski parādās apskatei šķidro kristālu ekrānā. 
•  Ja attēls ir izplūdis lēna aizvara ātruma dēļ, ieteicams izmantot divu  
sekunžu taimeri. 
 
        Piezīmes 
•  Fokusa diapazons ir aptuveni 30 cm (0,99 pēdas) līdz 70 cm (2,29 pēdas). 
•  Jūs varat nofotografēt sevi, arī ierakstot skaņu (90. lpp.). Ierakstot skaņu, iedegsies taimera 
indikators. 
•  Tālummaiņas palielinājums automātiski tiek pārvietots platleņķa (Wide) režīmā (1x). 
•  Taimeri ir iespējams tikai vai nu izslēgt vai iestatīt uz divām sekundēm. Ja taimeris ir iestatīts uz 
divām sekundēm, iestatījums saglabājas, līdz brīdim, kad fotoaparāts tiek izslēgts, tiek mainīts 
skatu režīms vai izvēlēts [REC] vai [PLAYBACK] režīms. 
•  Attēla optiskās stabilizēšanas funkcija ir noregulēta uz [MODE2]. (89. lpp.) 
•  [AF MODE] režīma sākotnējais iestatījums ir 
.  
 [SCENERY] (ainavas režīms)  
Šajā režīmā jūs varat fotografēt plašas ainavas. 
 
        Piezīme 
•  Fokusa diapazons ir no 5 m līdz ∞ (bezgalībai). 
 
VQT1T39  
65