Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
 [PARTY] (viesību režīms) 
 
 
Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties fotografēt kāzu svinībās, viesībās telpās u.c. Cilvēkus un fonu ir 
iespējams nofotografēt dabiskā spilgtumā. 
 
■ Viesību režīma tehnika 
 
•  Izmantojiet zibspuldzi. (Iestatiet to uz 
 vai 
.) 
•  Fotografēšanai ir ieteicams izmantot stat
taimeri. 
īvu un 
 
•  Fotografējot ieteicams pagriezt tālummaiņas sviru Wide (platleņķa) režīmā (1x) un nostāties 
aptuveni 1,5 m (4,92 pēdu) attālumā no objekta. 
 
       Piezīme 
•  [AF MODE] režīma sākotnējais iestatījums ir 
.
 
[CANDLE LIGHT] (sveču gaismas režīms) 
Izmantojot šo režīmu, jūs varat uzņemt attēlus ar sveču gaismas noskaņu. 
 
■ Sveču gaismas režīma tehnika 
•  Režīms ir efektīvāks, fotografējot bez zibspuldzes. 
•  Fotografēšanai ir ieteicams izmantot statīvu un taimeri. 
 
        Piezīmes 
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. 
•  [AF MODE] režīma sākotnējais iestatījums ir 
 
 [BABY1] (bērnu fotografēšanas režīms 1) / 
 [BABY2] (bērnu fotografēšanas režīms 2) 
Fotografējot šajā režīmā, bērnu sejas krāsai tiek piešķi
selīgs izskats. Ja jūs lietojat zibspuldzi, tās 
apgaismojums ir vājāks nekā parasti. 
rts ve
 
[BABY1] un [BABY2] iespējā ir iespējams iestatīt dzimšanas dienu datumus un vārdus. Tie var tikt 
parādīti attēlu noskatīšanās laikā vai uzdrukāti uz attēliem, izmantojot [TEXT STAMP] funkciju (102. 
lpp.). 
 
■ Dzimšanas datuma/vārda iestatīšana 
1. 
Nospiediet ▲/▼un izvēlieties [AGE] vai [NAME], un pēc tam nospiediet ►. 
  
2. 
Nospiediet ▲/▼un izvēlieties [SET], un pēc tam nospiediet [MENU/SET]. 
3. 
Ievadiet dzimšanas dienas datumu vai vārdu. 
Dzimšanas dienas datums: 
▲/▼: Izvēlieties datumu (gads/mēnesis/diena). 
◄/►: Iestatījums. 
  
[MENU/SET]: Iziet. 
Vārds: Papildu informāciju par simbolu ievadīšanu skatīt [TITLE EDIT] nodaļā 100. lpp. 
• Kad dzimšanas dienas datums vai vārds ir iestatīts, [AGE] vai [NAME] iespēja automātiski tiek     
   iestatīta [ON] režīmā. 
• Ja ir izvēlēts [ON], bet dzimšanas dienas datums vai vārds nav ievadīts, automātiski parādās  
   iestatīšanas ekrāns. 
4. 
Nospiediet [MENU/SET], lai pabeigtu. 
 
■ [AGE] un [NAME] iespējas atcelšana
„Dzimšanas dienas datuma/vārda iestatīšanas” funkcijas 2. solī izvēlieties [OFF] iestatījumu. 
 
        Piezīmes 
•  Vecums un vārds var tikt izdrukāti, izmantojot “PHOTOfunSTUDIO-viewer-” programmatūru, kas ir 
atrodama kompaktdiskā (iekļauts komplektā). 
•  Ja [AGE] vai [NAME] iespēja ir iestatīta uz [OFF], vecums vai vārds netiks attēloti, pat ja tie ir iestatīti. 
Pirms fotografēšanas iestatiet [AGE] vai [NAME] iespēju [ON] režīmā.