Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
 
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa režīmā) /30 cm 
(0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ (bezgalībai).] 
•  [INTELLIGENT ISO] ir aktivizēts, un maksimālā ISO jutība ir [ISO400]. 
•  Ja fotoaparāts tiek ieslēgts, kad tam ir iestatīta skatu režīma [BABY1]/[BABY2] iespēja, vecums un vārds 
tiek parādīti aptuveni piecas sekundes ekrāna kreisajā apakšējā stūrī blakus pašreizējā datuma un laika 
rādījumam. 
• Ja ekrānā parādītais vecums  nepar zs, pārbaudiet laika un dzimšanas dienas datuma iestatījumus. 
 
ir 
 
 
ei
  
  
•  Fotografējot attēlus, kad to kvalitāte ir iestatīta 
 vai 
 režīmā, vārds uz attēliem 
netiek attēlots. 
 
[PET] (mājdzīvnieku fotografēšanas režīms) 
Izmantojiet šo režīmu, ja vēlaties fotografēt mājdzīvnieku, piemēram, kaķi vai suni. Varat iestatīt 
mājdzīvnieka dzimšanas datumu un vārdu, kas var tikt parādīti attēlu noskatīšanās laikā vai uzdrukāti uz 
ierakstītajiem attēliem, izmantojot [TEXT STAMP] funkciju (102. lpp.). 
Papildu informāciju par [AGE] va [NAME] iespējām skatīt nodaļā par [BABY1]/[BABY2] režīmu 67. 
lpp. 
i  
 
         Piezīmes 
•  AF papildu apgaismojuma sākotnējais iestatījums ir [OFF]. 
•  [INTELLIGENT ISO] ir aktivizēts, un maksimālā ISO jutība ir [ISO800]. 
 
. 
•  [AF MODE] režīma sākotnējais iestatījums ir 
•  Papildu informāciju par šo režīmu lasiet skatīt nodaļā par [BABY1]/[BABY2] režīmu. 
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa režīmā) /30 
cm (0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ (bezgalībai).] 
 
  [SUNSET] (saulrieta režīms)
 
Izvēlieties šo režīmu, lai fotografētu saulrietu. Jūs varat uzņemt dzīvīgus saules sarkanās krāsas 
attēlus. 
Šis  žīms samazina objektu izplūšanu un ļauj tos fotografēt vāji apgaismotās telpās. 
 [HIGH SENS.] (īpašas jutības režīms) 
re
 
 
(Izvēlieties šo režīmu, lai tiktu veikta augstas jutības apstrāde. Jutība automātiski tiek mainīta no 
[ISO1600] līdz [ISO6400].) 
•  Kā attēla izmērs tiek izvēlēts 3M (4:3), 2,5M (3:2) vai 2M (16:9). 
 
 
        Piezīmes 
•  [QUALITY] iespēja automātiski tiek iestatīta 
 režīmā. 
•  Jūs varat fotografēt attēlus, ko ir paredzēts izdrukāt 4”x 6”// 10x15 cm formātā. 
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa 
režīmā) /30 cm (0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ (bezgalībai).] 
 
 [HI-SPEED BURST] (attēlu secīga ierakstīšana lielā ātrumā) 
Šis režīms ir piemērots strauju kustību vai īpaši svarīgu brīžu fotografēšanai.
•  Atsevišķi attēli tiek fotografēti nepārtraukti, kamēr aizvara taustiņš ir nospiests līdz galam. 
 
68 
VQT1T39 
  
  
  
Aptuveni seši attēli sekundē (iebūvētajā atmiņā) 
Maksimālais secīgu attēlu 
ierakstīšanas ātrums 
Aptuveni 35 (iebūvētajā atmiņā) / aptuveni 35 līdz 100* (atmiņas kartē) 
Ierakstāmo attēlu skaits 
*100 ir lielākais ierakstāmo attēlu skaits 
• Kā attēla izmērs tiek izvēlēts 3M (4:3), 2,5M (3:2) vai 2M (16:9).