Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
•  Secīgu attēlu ierakstīšanas ātrums mainās atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem. 
•  Secīgi ierakstāmo attēlu skaits ir atkarīgs no attēlu ierakstīšanas apstākļiem 
un/vai izmantotās atmiņas kartes veida. 
•  Pēc formatēšanas secīgi ierakstāmo attēlu skaits uzreiz palielinās. 
 
        Piezīme 
•  [QUALITY] iespēja automātiski tiek iestatīta
 režīmā. 
•  Jūs varat fotografēt attēlus, ko ir paredzēts izdrukāt 4”x 6”// 10x15 cm formātā. 
•  Aizvara ātrums mainās no 1/8 sekundes daļas līdz 1/2000 sekundes daļai. 
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa režīmā) /30 
cm (0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ (bezgalībai).] 
•  Fokuss, tālummaiņa, ekspozīcija, baltās krāsas līdzsvars, aizvara ātrums un ISO jutība tiek iestatīti 
tādi paši kā pirmajam attēlam. 
• ISO jutība automātiski tiek regulēta no [ISO500] līdz [ISO800]. Tomēr  
 
 
ISO jutība tiek palielināta, lai palielinātu aizvara ātrumu.
 [FLASH BUSRT] (attēlu secīga ierakstīšana, izmantojot zibspuldzi) 
•  Atsevišķi attēli tiek fotografēti nepārtraukti ar zibspuldzi. Ērti iespējams nepārtraukti uzņemt attēlus 
tumšās vietās. 
•  Atsevišķi attēli tiek fotografēti nepārtraukti, kamēr aizvara taustiņš ir nospiests līdz galam. 
 
 
•  Secīgu attēlu ierakstīšanas ātrums mainās atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem. 
•  Kā attēla izmērs tiek izvēlēts 3M (4:3), 2,5M (3:2) vai 2M (16:9). 
       Piezīme 
•  [QUALITY] iespēja automātiski tiek iestatīta 
 režīmā. 
•  Jūs varat fotografēt attēlus, ko ir paredzēts izdrukāt 4”x 6”// 10x15 cm formātā. 
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa režīmā) /30 cm 
(0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ (bezgalībai).] 
•  Fokuss, tālummaiņa, ekspozīcija, aizvara ātrums, ISO jutība un zibspuldzes apgaismojuma līmenis tiek 
iestatīti tādi paši kā pirmajam attēlam. 
•  [INTELLIGENT ISO] ir aktivizēts, un maksimālā ISO jutība ir [ISO3200]. 
•  Papildu informāciju par zibspuldzes lietošanu skatīt 51. lpp. 
  
Ierakstāmo  
 
Līdz pieciem attēli (turot nospiestu aizvara taustiņu)
 
attēlu skaits 
 [STARRY SKY] (zvaigžņotas debess režīms) 
Izmantojot šo režīmu, ir iespējams uzņemt izteiksmīgus zvaigžņotas debess vai 
tumšu priekšmetu attēlus. 
 
■ Aizvara ātruma iestatīšana 
Izvēlieties aizvara ātrumu [15 SEC.], [30 SEC.] vai [60 SEC.]. 
 
1. 
Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos sekunžu skaitu, un pēc tam nospiediet 
[MENU/SET]. 
• 
Sekunžu skaitu ir iespējams mainīt arī, izmantojot ātro izvēlni.(25. lpp.) 
 
VQT1T39  
69