Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
2. 
Uzņemiet attēlus. 
•  Nospiediet aizvara taustiņu līdz galam, lai parādītos atpakaļskaitīšanas  
taimeris. Nekustiniet fotoaparātu. Kad laika atskaite būs pabeigta,  
parādīsies [PLEASE WAIT...] (lūdzu, gaidiet…) paziņojums, un tas  
tiks rādīts tik ilgi, kāds ir izmantotā aizvara ātrums, lai varētu  
apstrādāt signālu. 
•  Nospiediet [MENU/SET], lai pārtrauktu fotografēšanu, kamēr ir redzams  
atpakaļskaitīšanas taimers. 
■ Zvaigžņotas debess režīma tehnika 
•  Aizvars atveras uz 15, 30 vai 60 sekundēm. Noteikti izmantojiet statīvu. 
Ieteicams fotografēšanai izmantot arī taimeri. 
        Piezīmes 
•  Optiskā attēla stabilizēšanas funkcija ir iestatīta [OFF] režīmā. 
•  ISO jutība ir [ISO100]. 
 [FIREWORKS] (uguņošanas režīms) 
Šajā režīmā jūs varat fotografēt attēlus ar uguņošanu naksnīgajās debesīs. 
■ Uguņošanas režīma tehnika 
•  Šajā režīmā aizvara ātrums ir lēns, tāpēc ir ieteicams lietot statīvu. 
 
        Piezīmes 
•  Šis režīms ir piemērots, ja fotoaparāts atrodas 10 m vai lielākā attālumā no objekta. 
•  Aizvara ātrums ir šāds: 
– ja attēla optiskās stabilizēšanas funkcija iestatīta [OFF] režīmā: aizvara ātrums ir divas sekundes; 
– ja attēla optiskās stabilizēšanas funkcija ir iestatīta [MODE1] vai [MODE2] režīmā: aizvara ātrums 
   ir ¼ vai divas sekundes. (Aizvara ātrums ir divas sekundes tikai tad, ja fotoaparāts konstatē nelielu   
   satricinājumu, piemēram, ja tiek izmantots statīvs.) 
– Aizvara ātrumu var mainīt ar ekspozīcijas kompensāciju. 
•  AF lauks netiek attēlots. 
•  ISO jūtība ir [ISO100]. 
 [BEACH] (pludmales režīms) 
Šajā režīmā jūs varat fotografēt vēl izteiksmīgākus attēlus ar zilas krāsas jūru, debesīm, utt. Fotografējot
spilgtā saulē, pludmales režīms pasargā personas no nepietiekamas ekspozīcijas. 
 
        Piezīmes 
•  [AF MODE] režīma sākotnējais iestatījums ir 
•  Neaiztieciet fotoaparātu ar slapjām rokām. 
•  Smiltis vai jūras ūdens var izraisīt fotoaparāta darbības traucējumus. 
Smiltis un jūras ūdens nedrīkst nokļūt objektīvā un uz kontaktiem. 
 
 [SNOW] (sniega režīms) 
Izmatojot šo režīmu, jūs varat fotografēt sniegu slēpošanas kūrortā vai uz kalna, kas ir pārklāts ar sniegu, 
izceļot sniega balto krāsu, cik vien iespējams. 
 
70 
VQT1T39