Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
 [AERIAL PHOTO] (režīms fotografēšanai no gaisa) 
Šajā režīmā var fotografēt caur lidmašīnas logu. 
■ Fotografēšanas no gaisa režīma tehnika 
•  Šo tehniku ir ieteicams izmantot, ja ir grūti fokusēt, fotografējot, piemēram, mākoņus. Vērsiet 
fotoaparātu pret objektu ar izteiktu kontrastu, piespiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai fokusētu, un 
pēc tam vērsiet fotoaparātu pret objektu un piespiediet aizvara taustiņu līdz galam, lai nofotografētu. 
 
        Piezīmes 
•  Fokusa diapazons ir no 5 m (16,4 pēdas) līdz (bezgalībai). 
•  Lidmašīnai paceļoties vai nolaižoties, izslēdziet fotoaparātu. 
•  Izmantojot fotoaparātu, ievērojiet lidmašīnas apkalpes prasības. 
•  Neaizmirstiet par atspīdumu no loga. 
 
                                                                [PIN HOLE] (PIN HOLE režīms) 
Fotografējot ar šo režīmu, attēli ir tumšāki un attēls tieši ap objektiem ir nedaudz izteiksmīgāks. 
•  Kā attēla izmērs tiek izvēlēts 3M (4:3), 2,5M (3:2) vai 2M (16:9). 
 
       Piezīmes 
•  [QUALITY] iespēja automātiski tiek iestatīta  režīmā. 
  
•  Jūs varat fotografēt attēlus, ko ir paredzēts izdrukāt 4”x 6”// 10x15 cm formātā. 
•  Fokusa di azons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) (Wide
platleņķ ežīmā) /30 cm (0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ (bezgalībai).] 
ap
r
 
 
•  Tumšās vietās ap ekrāna malām sejas noteikšanas iespēja var nedarboties. 
  
                                                           
                                                             [FILM GRAIN] (graudainu attēlu efekts) 
Izmantojot šo režīmu, tiek iegūti attēli ar graudainu faktūru, radot sajūtu, ka attēli ir pārkaisīti ar smiltīm. 
•  Kā attēla izmērs tiek izvēlēts 3M (4:3), 2,5M (3:2) vai 2M (16:9). 
        Piezīmes 
•  [QUALITY] iespēja automātiski tiek iestatīta 
 režīmā. 
•  Jūs varat fotografēt attēlus, ko ir paredzēts izdrukāt 4”x 6”// 10x15 cm 
formātā. 
  
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) 
(Wide, platleņķa režīmā) /30 cm (0,99 pēdas) (Tele, telerežīmā) līdz ∞ 
(bezgalībai).] 
•  ISO jutība ir iestatīta uz [ISO1600]. 
 
 
 
VQT1T39  
71