Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
[REC] režīms: 
 
    Kustīgu attēlu režīms 
 
 1  
ch to
 
Slide the [REC]/[PLAYBACK] selector swit
 [
!].
Pabīdiet [REC] / [PLAYBACK] selektorslēdzi 
stāvoklī. 
 
 
 
 
 2  
. 
Select the aspect ratio using the 
spect ratio selector switch
a
• 
You cannot record motion picture in [3:2].
 
 3  
Set the mode 
 4  
 
 
Press the shutter button halfway to foc
and then press it fully to start recordin. 
Izvēlieties ekrāna izmēru, izmantojot 
ekrāna izmēra selektorslēdzi. 
 
 
Pagrieziet režīmu izvēles disku 
 
stāvoklī.  
 
Piespiediet aizvara taustiņu līdz pusei, lai 
veiktu fokusēšanu, un pēc tam piespiediet 
to līdz galam, lai sāktu ierakstīšanu. 
(A) Skaņas ierakstīšana. 
•  Ekrāna augšējā labajā stūrī ir norādīts pieejamais  
ierakstīšanas laiks (B), savukārt pagājušais ierakstīšanas  
laiks (C) ir norādīts ekrāna apakšējā labajā stūrī. 
•  Pēc aizvara taustiņa nospiešanas līdz galam, tūlīt to atlaidiet. Ja taustiņu  
turēsiet piespiestu, dažas sekundes pēc ieraksta sākuma skaņa netiks ierakstīta. 
•  Ja objekts ir fokusēts, izgaismojas fokusa indikators. 
•  Sākot ierakstīšanu, tiek fiksēti fokusa un tālummaiņas iestatījumi (pirmajā kadrā). 
•  Skaņa tiek ierakstīta vienlaicīgi ar attēlu ar fotoaparātā iebūvēto mikrofonu. 
(Kustīgus attēlus nevar ierakstīt bez skaņas.) 
 
P
iespiediet aizvara taustiņu līdz galam, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
 
Ja iebūvētā atmiņa vai atmiņas karte ierakstīšanas laikā kļūst pilna, fotoaparāts 
automātiski pārtrauc ierakstīšanu. 
 5  .
 
 
 
Ekrāna formāta un attēla kvalitātes iestatījumu maiņa 
• Iestatot attēla kvalitāti [HD], [WVGA] vai [VGA] r īmā, ir ie icams izmantot atmiņas kartes, 
ku ām uz iepakojuma ir norāde, ka datu pārraides ātrums ir „10MB/s” vai lielāks. 
  
te
  
  
r
  
 1   
Press [MENU/SET].
 2  
E M
d then
 
Press 
3/to select [PICTUR
ODE] an
press 
1. 
 3  
 to se
 
 
Press 
3/4
lect the item and then press
[MENU/SET]. 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos [PICTURE 
MODE], un pēc tam piespiediet 
 taustiņu. 
 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos izvēlnes iespēju, 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
72 
VQT1T39