Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
 
•  Kadri sekundē (Fps, frames pers second) norāda kadru skaitu, kas tiek uzņemti vienā sekundē. 
•  Kval atīvākus kustīgus attēlus var ierakstīt, izmantojot „30 fps” un „24 fps”. 
it
 
 
•  Iestatot „10 fps”, kustīgus attēlus varat ierakstīt ilgāk, taču attēlu kvalitāte pasliktinās. 
•  I statot [HD] iespēju, uzņemtos augstas kvalitātes kustīgus attēlus ir iespējams noskatīties televizorā, 
izmantojot komponenta kabeli (DMW-HDC2; neietilpst komplektā). Papildu informāciju skatīt nodaļā 
„Attēlu noskatīšanās televizorā, izmantojot komponenta kontaktligzdu” (121. lpp.). 
•  Iestatot [QVGL] iespēju, faila zmērs ir mazs, tādēļ tas ir piemērots sūtīšanai pa e-pastu. 
 i
  
*
Nevar ierakstīt iebūvētajā atmiņā. 
 
        
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
 
Lai aizvērtu izvēlni, jūs varat arī piespiest līdz pusei aizvara taustiņu. 
   
  
  
 4  .
 
Piezīmes 
•  Kustīgu attēlu ierakstīšanas režīmā izmantojot atmiņas karti, nevar iestatīt [3:2] ekrāna formātu. Kustību attēlu ierakstīšanas 
režīmā izmantojot ierīces iebūvēto atmiņu, nevar iestatīt [16:9] un [3:2] ekrāna formātus. 
•  Papildu informāciju par pieejamo ierakstīšanas laiku skatīt 148. lpp. 
•  Pieejamais ierakstīšanas laiks, kas tiek attēlots ekrānā, var tikt skaitīts atpakaļ ar pārtraukumiem. Tā nav ierīces darbības 
kļūme. 
•  Atkarībā no atmiņas kartes veida pēc kustīgu attēlu ierakstīšanas īslaicīgi var parādīties kartes piekļuves indikators. Tā nav 
ierīces darbības kļūme. 
•  Kustīgus attēlus var ierakstīt bez pārtraukuma līdz 15 minūtēm. Nepārtrauktas ierakstīšanas režīmā ir iespējams ierakstīt 
failus, kuru izmērs nepārsniedz 2GB. (Piemēram: ierakstot kustīgu attēlu, izmantojot [HD] iespēju, maksimālais faila ilgums 
ir apmēram [10 m 30 s].) 
Maksimālais nepārtrauktas ierakstīšanas laiks tiek parādīts ekrānā. 
•  Ja ar šo fotoaparātu ierakstītie kustīgie attēli tiek apskatīti citā ierīcē, attēlu kvalitāte var pasliktināties, un skaņa var būt ar 
traucējumiem vai attēlus var nebūt iespējams noskatīties. Arī ierakstīšanas informācijas rādījumi var būt nepareizi. 
•  LUMIX modeļiem, kas ir pārdoti pēc 2008. gada augusta, ir ievērojami uzlabota skaņas kvalitāte, tādēļ šajos fotoaparātos 
uzņemtos attēlus nevar noskatīties vecāku modeļu ierīcēs. 
•  Šī ierīce neatbalsta kustīgu attēlu ierakstīšanu MultiMedia atmiņas kartēs. 
•  Kustīgu attēlu ierakstīšanas režīmā nevar izmantot šādas iespējas: 
– 
 un 
 [AF MODE] režīmā; 
– virziena noteikšanas iespēju; 
– attēlu noskatīšanās iespēju; 
– attēla optiskās stabilizēšanas iespējas [MODE2] un [AUTO] iestatījumus. 
 
 
 
  
 
 
  
[REC] režīms:
 
Noderīgas funkcijas ceļojuma galamērķiem 
Papildu informāciju par [SETUP] izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Ja iepriekš ir iestatīts brīvdienu sākuma datums, fotografējot uz attēliem tiek uzdrukāts dienu skaits, kas ir 
pagājušas no brīvdienu sākuma datuma (attiecīgās brīvdienas kārtas skaitlis). Noskatoties attēlus var tikt 
parādīts dienu skaits, kas ir pagājušas kopš brīvdienu sākuma, un tas var tikt uzdrukāts ierakstītajiem 
attēliem, izmantojot [TEXT STAMP] iespēju (102. lpp.). 
 
VQT1T39  
73
Fotografēšanas dienas un ceļojuma galamērķa ierakstīšana 
Item 
Pictu e siz
r
  
  
e 
fps 
¢ 
  
24 
16:9 
¢ 
  
30 
¢ 
30 
4:3 
 
 
  
30 
 
10 
Kadri sekundē  
Iespēja Attēla izmērs 
Ekrāna formāts 
Frames per second, fps 
HD
*
 
1280 x 720 pikseļi 24 
16:9 
WVGA
*
 
848 x 480 pikseļi 30 
VGA
*
 
640 x 848 pikseļi 30 
QVGA 30 
4:3 
320 x 240 pikseļi 
QVGL 
10