Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
•  Dienu skaits, kas ir pagājušas no ceļojuma sākuma, var uzdrukāt attēliem, izmantojot 
PHOTOfunSTUDIO-viewer- programmatūru, kas atrodas kompaktdiskā (iekļauts komplektā). 
 
 
 
 
 1  .
 
  
[SETUP] izvēlnē izvēlieties [TRAVEL DATE] iespēju un pēc 
tam piespiediet 
 taustiņu. 
 
 
 
 
 2  .
 
Piespiediet 
  
 taustiņu un izvēlieties [TRAVEL SETUP], pēc 
tam piespiediet 
 taustiņu. 
 
 
 
 3  .
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [SET], pēc tam  
  
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
un iestatiet ceļojuma sākuma  
Piespiediet 
 4  .
 
datumu (gads / mēnesis / diena), pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
un iestatiet atgriešanās datumu  
Piespiediet 
 5  .
 
(gads / mēnesis / diena), pēc tam piespiediet [MENU/SET] 
taustiņu. 
•  Ja jūs nevēlaties iestatīt atgriešanās datumu, piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu laikā, kamēr ekrānā ir redzama datumu josla. 
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [LOCATION] (atrašanās 
vieta), pēc tam piespiediet 
 6  .
 
taustiņu. 
 
 
 
Piespiediet 
 7  .
 
 taustiņu un izvēlieties [SET], pēc tam  
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
  
 
 8  .
 
Ievadiet atrašanās vietu. 
•  Papildu informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatīt nodaļā  
 
„[TITLE EDIT] (nosaukuma rediģēšana)” (100. lpp.). 
 
 
 9  .
 
Divreiz piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
 
74 
VQT1T39