Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
 
 10   
Take a picture. 
 
 
 
Fotografējiet attēlu. 
•  Ja ierīce tiek ieslēgta vai lietota pēc ceļojuma sākuma datuma iestatīšanas vai tā iestatīšanas 
laikā, aptuveni piecas sekundes ekrānā tiek rādīts dienu skaits, kas ir pagājušas no ceļojuma 
sākuma datuma. 
•  Kad ceļojuma datums ir iestatīts, ekrāna labajā apakšējā malā parādās 
 ikona. 
■ Ceļojuma datuma atcelšana 
Ja atgriešanās datums ir pagājis, ceļojuma datums automātiski tiek atcelts. Ja jūs vēlaties atcelt ceļojuma datumu pirms 
brīvdienu beigām, iepriekš aprakstītajā 3. vai 7. solī izvēlieties [OFF] iespēju un pēc tam divreiz piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. Ja, veicot 3. solī aprakstītās darbības, [TRAVEL SETUP] iespēja tiek iestatīta [OFF] režīmā, 
arī [LOCATION] iespēja automātiski tiek iestatīta [OFF] režīmā. 
 
Piezīmes 
•  Ceļojuma datums tiek aprēķināts pēc pulksteņa iestatījuma un ievadītā ceļojuma sākuma datuma. Ja galamērķim ir 
iestatīts [WORLD TIME] (pasaules laiks) (75.lpp.), ceļojuma datums tiek aprēķināts, izmantojot pulksteņa un 
ceļojuma galamērķa iestatījumus. 
•  Ceļojuma datuma iestatījums tiek saglabāts ierīces atmiņā pat tad, ja fotoaparāts tiek izslēgts. 
•  Ja [TRAVEL DATE] iespēja tiek iestatīta [OFF] režīmā (izslēgta), dienu skaits, kas ir pagājušas no brīvdienu 
sākuma, netiks ierakstīts pat tad, ja ievadīsiet ceļojuma sākuma datumu vai atgriešanās datumu. Pat, ja [TRAVEL 
DATE] tiek iestatīts uz [SET], pēc attēlu uzņemšanas to fotografēšanas diena netiek rādīta. 
•  Ja jūs iestatāt izbraukšanas datumu un nofotografējat attēlu pirms šī datuma, oranžā krāsā tiek attēlots [-] (mīnuss) 
un brīvdienas kārtas skaitlis, kurā fotoattēls uzņemts, netiek ierakstīts. 
•  Ja jūs iestatāt izbraukšanas datumu un pēc tam ceļojuma galamērķa datumam maināt pareiza laika iestatījumu un 
laiku, [-] (mīnus) ikona tiek rādīta baltā krāsā, un brīvdienas kārtas skaitlis, kurā fotogrāfija ir uzņemta, tiek 
ierakstīts, ja ceļojuma galamērķa datums ir, piemēram, dienu pirms izbraukšanas datuma. 
•  [LOCATION  (atrašanās vietu) ir iespējams rediģēt, izmantojot [TITLE EDIT] (nosaukuma rediģēšanas) iespēju. 
]
•  Iestatot [LOCATION] iespēju, skatu režīma [BABY1] (bērnu fotografēšana 1) / [BABY 2] (bērnu fotografēšana 
2) iespējās netiks ierakstīti vārdi. 
 
 
•  Ierakstot kustīgus attēlus, nevar iestatīt [LOCATION] iespēju. 
 
 
Ceļojuma galamērķa datuma / laika rādījums (pasaules laiks) 
Papildu informāciju par [SETUP] izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Ekrānā ir iespējams parādīt vietējo laiku ceļojuma galamērķa zemē un ierakstīt to uzņemtajos attēlos. 
•  Izvēlieties [CLOCK SET], lai iepriekš iestatītu pašreizējo datumu un laiku. (21. lpp.) 
SETUP] izvēlnē izvēlieties [WORLD TIME] iespēju un pēc 
tam piespiediet 
 1  .
 
 taustiņu. 
•  Pirmo reizi lietojot fotoaparātu pēc tā iegādes, ekrānā parādās 
paziņojums [PLEASE SET THE HOME AREA] (lūdzu, iestatiet 
mītnes vietu). Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, un 3. darbībā 
redzamajā ekrānā iestatiet mītnes zemi. 
 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties [HOME], pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 2  .
 
 
VQT1T39  
75