Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
 
 3  
 to 
 
Press 
2/1
select the home area, and then
A
 
 
  
                      
  
• 
daylight saving time [
 
                             
B
If 
 
 
 
 4   
Press 
to select [DESTINATION] and then 
  
                          
  
                                                
 5  
 
 
Press 
2/to select the area the travel
D
 
 
E
  
 
 
  
  
 6   
Press [MENU/SET] to close the menu. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties mītnes zemi, pēc 
tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
(A) Pašreizējais laiks 
(B) Laika starpība no GMT (vietējais laiks pēc Griničas) 
•  Ja mītnes zemē tiek izmantots vasaras laiks 
piespiediet   taustiņu. Piespiediet   taustiņu vēlreiz, lai 
atjaunotu oriģinālo laiku. 
•  Vasaras laika iestatījums mītnes zemei nemaina pašreizējo 
laiku. Palieliniet pareiza laika iestatījumu par vienu stundu. 
 
Piespiediet   taustiņu un izvēlieties [DESTINATION] 
(galamērķis), pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, 
lai iestatītu. 
(C) Atkarībā no iestatījumiem tiek rādīts ceļojuma galamērķa vai    
      mītnes zemes laiks. 
 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties ceļojuma
 
galamērķi, pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai 
iestatītu. 
(D) Pašreizējais laiks ceļojuma galamērķī 
(E) Laika starpība 
•  Ja ceļojuma galamērķa valstī tiek izmantots vasaras 
laiks
, piespiediet   taustiņu. (Laiks tiek palielināts par 
vienu stundu.) Piespiediet   taustiņu vēlreiz, lai atjaunotu 
oriģinālo laiku. 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai aizvērtu izvēlni. 
 
        Piezīmes 
•  Pēc brīvdienu beigām atjaunojiet [HOME] iespējas iestatījumu, veicot 1., 2. un 3. solī aprakstītās 
darbības. 
•  Ja [HOME] iespēja jau ir iestatīta, nomainiet tikai ceļojuma galamērķi. 
•  Ja ekrānā redzamajos reģionos nevarat atrast ceļojuma galamērķi, noregulējiet laika atšķirību ar 
mītnes zemi. 
•  Skatoties attēlus, kas ir fotografēti ceļojuma galamērķī, ekrānā parādās galamērķa ikona 
[REC] (ierakstīšanas) režīma izmantošana 
                                                        [FILM MODE] (filmas režīms) 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Katrai filmu fotoaparāta filmai ir atšķirīgas krāsu toņa un kontrasta īpašības. Filmas režīma iespējā jūs 
varat izvēlēties attēlu krāsas toni no deviņiem pieejamajiem toņiem, tieši tāpat kā izvēlaties filmas savam 
filmu fotoaparātam. 
Filmas režīma iespējā jūs varat izvēlēties atšķirīgus iestatījumus, kas atbilst ierakstīšanas apstākļiem un 
attēlam, kādu vēlaties ierakstīt. 
       Izmantojamie režīmi: 
76 
VQT1T39