Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
[    ][STANDARD]*: 
Standarta iestatījums.
 
Tiek palielināts krāsas piesātinājums un kontrasts. 
 
Izteiksmīgāka sarkanā, zaļā un zilā krāsa. Šī iespēja palīdz vairot dabas skaistumu. 
 
Tiek samazināts kontrasts, piešķirot attēlam vienmērīgāku un skaidrāku krāsu. 
 
Augstāks krāsas piesātinājums un kontrasts nekā [DYNAMIC] iespējai. 
 
Mazāks krāsas piesātinājums un kontrasts. Atspoguļo laika ritumu. 
 
Standarta iestatījums. 
 
Tiek palielināts kontrasts. 
 
Izlīdzina attēlu, saglabājot ādas struktūru. 
 
 
Tiek izmantoti saglabātie iestatījumi. 
 
Piespiežot aizvara taustiņu, automātiski tiek ierakstīts attēls izvēlētā skaitā filmu 
(maksimums līdz trim filmām). 
[    ][DYNAMIC]*: 
[    ][NATURE]: 
[    ][SMOOTH]
*
: 
[    ][VIBRANT]: 
[    ][NOSTALGIC]: 
[     ][STANDARD] ( 
B
&
)
*
  
[     ][DYNAMIC] ( 
B
&
): 
 
  
[     ][SMOOTH] ( 
B
&
): 
[    ][MY FILM 1] 
[    ][MY FILM 2  
]:
  
[     ][MULTI FILM]
: 
  
  
  
  
*Var lietot arī kustīgu attēlu ierakstīšanas režīmā. 
 
       Piezīmes 
•  Izmantojot filmas režīma melnbalto krāsu iestatījumu, nav iespējams regulēt piesātinājumu [SATURATION]. 
•  Skatu režīmā nav iespējams mainīt filmas režīma iestatījumus. 
1. 
Piespiediet 
taustiņu, lai izvēlētos filmu. 
• Piespiediet [DISPLAY] taustiņu, lai ekrānā tiktu parādīti filmas režīmu 
  apraksti (lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, piespiediet šo taustiņu    
  vēlreiz). 
2. 
Piespiediet [MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni. 
• Lai aizvērtu izvēlni, jūs varat arī līdz pusei piespiest aizvara taustiņu. 
 
■ Filmas režīma regulēšana izvēlētajam iestatījumam 
1. 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos filmu. 
2. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties iespēju, pēc tam 
piespiediet 
taustiņu un regulējiet filmas režīmu. 
• Saglabātie iestatījumi tiek saglabāti ierīces atmiņā arī tad, ja  
   fotoaparāts tiek izslēgts. 
3. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties [MEMORY], pēc tam 
piespiediet [MENU/SET]. 
4. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties iespēju, pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
• 
Jūs varat saglabāt divus iestatījumus. ([MY FILM 1] un [MY FILM  
   2].) (Pēc iestatījumu saglabāšanas ekrānā tiek attēlots saglabātā filmas 
   režīma nosaukums.) 
• 
Iegādājoties fotoaparātu, [MY FILM 1] iespējā sākotnēji ir saglabāti  
   [STANDARD] režīma iestatījumi; [MY FILM 2] iespējā ir saglabāti    
   [STANDARD] (
) režīma iestatījumi.   
5. 
Piespiediet [MENU/SET], lai aizvērtu izvēlni. 
• Lai aizvērtu izvēlni, jūs varat arī līdz pusei piespiest aizvara taustiņu. 
 
VQT1T39  
77