Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
 
dark
  
nes
 picture. 
s in the
darknes
 picture. 
s in the
resolution may deteriorate slightly.
pictures with higher resolution.
■ Filmas izvēle izmantošanai [MULTI FILM] režīmā 
1. 
Piespiediet 
taustiņu un izvēlieties [MULTI FILM], pēc tam 
piespiediet   taustiņu. 
2. 
iespiediet 
P
un izvēlieties filmas (ir pieejamas trīs veidu filmas), 
pēc tam piespiediet 
] taustiņu, lai iestatītu filmas, kuras jūs 
vēlaties izmantot. 
• 
Piespiežot aizvara taustiņu, automātiski tiek ierakstīts attēls izvēlētā  
   skaitā filmu (maksimums līdz trim filmām). 
 
        Piezīmes 
•  Filmas režīmā fotoaparāts var veikt darbības, kas līdzinās “pull” un “push”  tehnoloģijai, lai izveidotu 
attēlu ar izvēlētajām īpašībām. Aizvara ātrums var samazināties. 
•  Traucējumi kļūst redzami, fotografējot tumšās vietās. Lai nepieļautu attēla traucējumus, uzņemot 
attēlus ir ieteicams iestatīt [NOISE REDUCTION] iespēju [+] režīmā vai iestatīt visas iespējas, 
izņemot [NOISE REDUCTION] iespēju, [-] režīmā. 
•  Regulējot filmas režīmu, šķidro kristālu ekrānā tiek parādīts filmas režīma nosaukums. 
 
  
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Iestatiet pikseļu skaitu. Jo lielāks pikseļu skaits tiek izvēlēts, jo kvalitatīvāk tiek attēlotas attēla 
detaļas, pat ja tas tiks drukāts uz liela izmēra lapām. 
Pieejamie režīmi: 
■ Ja attēla formāts ir [4:3] 
* Iespēju nevar iestatīt inteliģentajā automātiskajā režīmā. 
78 
VQT1T39 
  
(10M) 
3648
x2736 pikseļi 
  
(7M 
)
 
3072
x2304 pikseļi 
 
 
)
 
 
2560
x1920 pikseļi 
 
  
(5M 
 
 
)
 
 
2048
x1536 pikseļi 
 
  
(3M 
 
  * 
1600
x1200 pikseļi 
 
  
(2M 
 
 
) 
 
640
x480 pikseļi 
 
  
(0.3M 
 
 [PICTURE SIZE] (attēla izmērs) 
 
[
_] 
[
`] 
  
 
[SHARPNESS] 
[
_] 
  
[
`] 
  
 
[SATURATION] 
[
_] 
  
[
`] 
  
 
 
[NOISE REDUCTION] 
 
[
_] 
  
[
`] 
  
Palielina attēlā atšķirību starp spilgtumu un 
tumsu. 
[+] 
[CONTRAST]  
(kontrasts) 
Samazina attēlā atšķirību starp spilgtumu un 
tumsu. 
[-] 
Attēls ir asi fokusēts. 
[+] 
[SHARPNESS]  
(asums) 
Attēls ir vāji fokusēts. 
[-] 
Attēla krāsas kļūst spilgtas. 
[+] 
[SATURATION] 
(piesātinājums) 
Attēla krāsas kļūst dabiskas. 
[-] 
Tiek uzlabots traucējumu novēršanas efekts. 
Nedaudz var tikt sabojāta attēla izšķirtspēja. 
[+] 
[NOISE REDUCTION] 
(traucējumu samazināšana) 
Tiek samazināts traucējumu novēršanas efekts. 
Iespējams iegūt attēlus ar lielāku izšķirtspēju. 
[-]