Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Advanced (Recording pictures)
■ Ja attēla formāts ir [4:3]
 
   
3776
x2520 pikseļi 
(9.5M) 
   
■ Ja attēla formāts ir [16:9]
        Piez es 
īm
 
 
•  „EZ” ir saīsinājums no [Extra optical Zoom] (papildu optiskā tālummaiņa). 
•  Digitālais attēls sastāv no daudziem punktiem, ko sauc par  
pikseļiem. Jo lielāks ir pikseļu skaits, jo labāka kvalitāte ir  
attēlam, kad tas tiek izdrukāts, vai attēlots datora ekrānā. 
(A) Daudz pikseļu (augsta kvalitāte [Fine]). 
(B) Maz pikseļu (graudains [Rough]). 
*Šie attēli ir efekta ilustrācija. 
•  Ja maināt ekrāna formātu, vēlreiz iestatiet attēla izmēru. 
•  Papildu optiskā tālummaiņa nedarbojas skatu režīma [HIGH SENS.], [HI-SPEED BURST], 
[FLASH BUSRT], [PIN HOLE] un [FILM GRAIN] iestatījumos, tāpēc attēla izmērs 
optiskajai tālummaiņai ([...]) nav norādīts. 
•  Attēli var izskatīties kā mozaīka, atkarībā no objekta un ierakstīšanas apstākļiem. 
•  Papildu informāciju par ierakstāmo attēlu sk itu skatīt 145. lpp. 
a
 
 
  
  
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Iestatiet saspiešanas pakāpi, kādā attēli tiks saglabāti. 
 
  Izmantojamie režīmi:  
 
 
„Fine” (ja priekšroka tiek dota attēla kvalitātei) 
 
Standard” (ja izmantojat standarta attēlu kvalitāti, un ir nepieciešams palielināt 
ierakstīto  
attēlu skaitu, nemainot pikseļu skaitu) 
 
RAW faili (ja attēls tiks apstrādāts, izmantojot augstas kvalitātes personālo 
datoru)
*1
 
   
RAW + JPEG (Fine, īpaši kvalitatīvs attēls)
*2
 
   
RAW + JPEG (Standard, standarta kvalitātes attēls)
*2
 
*1 Šiem režīmiem ir fiksēts maksimālais ierakstāmo attēlu pikseļu skaits katrā attēla formātā      
    
*2 Izdzēšot RAW failu no fotoaparāta, tiek izdzēsts arī attiecīgais JPEG attēls. 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
VQT1T39 
79
 [QUALITY] (attēla kvalitāte) 
 
  
(9M) 
3968
x2232 pikseļi 
  
(6M 
)
*
 
 
3328
x1872 pikseļi 
  
(4
 
.5M ) 
 
 
 
 
2784
x1568 pikseļi 
 
  
(2
 
.5M 
)
*
 
 
 
2208
x1248 pikseļi 
 
 
  
(2
 
M 
  
) 
 
1920
x1080 pikseļi 
 
(6.5M 
 
)
*
 
 
3168
x2112 pikseļi 
 
 
 
   
 
2656
x1768 pikseļi 
(4.5M 
)
   
 
 
)
   
2112
x1408 pikseļi 
(3M 
 
  
(2
 
.5M )
 
 
 
 
 
 
2048
x1360 pikseļi