Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
Piezīmes
 
•  Ja RAW fails tiek ierakstīts iebūvētajā atmiņā, var paiet ilgāks laiks, lai tiktu ierakstīti attēla dati. 
•  Izdzēšot RAW failu no fotoaparāta, tiek izdzēsts arī attiecīgais JPEG attēls. 
•  Papildu informāciju par ierakstāmo attēlu skaitu skatīt 145. lpp.  
•  Izmantojot RAW failu ierakstīšanas režīmu, jūs varat apstrādāt attēlus, izmantojot papildu funkcijas. RAW 
failus var saglabāt failu formātā (JPEG, TIFF u.c.), kurus var attēlot jūsu personālajā datorā u.c., apstrādāt un tos 
rediģēt, izmantojot SILKYPIX Developer Studio programmatūru, ko ir izstrādājusi Ichikawa Soft Laboratory, un 
kas ir ierakstīta kompaktdiskā (ietilpst komplektā). 
  
  
•  [RAW] failu ierakstīšanas režīmā failu datu izmērs ir mazāks, nekā 
 
 
  
] vai 
 režīmā. 
•  Ja attēla kvalitāte ir iestatīta [RAW], 
] vai 
 režīmā, ir pieejamas šā s iesp as: 
da
  
ēj
  
 
– [CALENDAR]; 
– [ROTATE]; 
– [PROTECT].
                                                         [INTELLIGENT ISO] (inteliģentais ISO) 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Fotoaparāts automātiski iestata optimālo ISO jutību un aizvara ātrumu, kas atbilst objekta kustībai un 
skata spilgtumam, lai samazinātu objekta satricinājumu. 
Izmantojamie režīmi: 
 
[OFF] / [ON] 
         Piezīmes 
•  Informāciju par zibspuldzes diapazonu skatīt 50. lpp. 
•  Atkarībā no skata spilgtuma un objekta kustības ātruma, satricinājums var netikt novērsts. 
•  Fotoaparāts var nenoteikt objekta kustību, ja kustīgais objekts ir mazs, ja tas atrodas ekrāna stūri, vai 
ja objekts sāk kustēties brīdī, kad aizvara taustiņš ir piespiests līdz galam. 
•  Iestatot ISO jutību [ON] režīmā, maksimālā ISO jutība tiks iestatīta atbilstoši [ISO LIMIT SET] 
iespējā iestatītajai maksimālajai jutībai. Ja [ISO LIMIT SET] iespēja ir iestatīta [AUTO] režīmā, 
maksimālā ISO jutība tiks iestatīta automātiski līdz [ISO800] robežai, atkarībā no skata spilgtuma. 
 
 [SENSITIVITY] (gaismas jutība) 
Papildu informāciju par [REC] režīma iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Ar šo funkciju jūs varat iestatīt jutību pret gaismu (ISO jutība). Iestatot augstāku jutības līmeni, jūs varat 
fotografēt tumšās vietās, un iegūtās fotogrāfijas nebūs pārāk tumšas. 
 
Izmantojamie režīmi: 
 
 
[AUTO] / [80] / 100] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] 
ISO jutība
 
80 3200 
Ierakstīšanas vieta  
  Ja ir gaišs (ārpus telpām).                                   Ja ir tumšs
(ieteicamā) 
Aizvara ātrums 
  Lēns 
   Ātrs
Traucējumi 
 
 
Maz 
   Vairāk
               Piezīmes 
•  [AUTO] režīmā ISO jutība automātiski tiek iestatīta maksimālajā līmenī, kāds ir ievadīts, izmantojot 
[ISO LIMT SET] iespēju. 
•  Ja [ISO LIMIT SET] iespēja ir iestatīta[AUTO] režīmā, ISO jutība automātiski tiek iestatīta maksimālajā 
līmenī [ISO400] atkarībā no spilgtuma. ([ISO1000], ja lietojat zibspuldzi.)  
80 
VQT1T39