Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
 
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
 
 •  Izmantojot [INTELIGENT ISO] iespēju, šis iestatījums nav pieejams. (Ekrānā tiek attēlota 
 ikona). 
•  Ja attēlam ir būtiski traucējumi, ir ieteicams samazināt ISO jutības līmeni, samazināt [FILM MODE] 
iestatījumu [NOISE REDUCTION] vai samazināt visu iestatījumu, izņemot [NOISE REDUCTION], 
vērtības. (76. lpp.) 
                                                            ISO LIMIT SET] (ISO jutības iestatīšana) 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Atkarībā no objekta spilgtuma tiek iestatīta vispiemērotākā jutība no iestatītā jutības diapazona. 
 
 
  
 
Izmantojamie režīmi: 
 
[AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] 
 
        Piezīmes 
•  Ir iespējams iestatīt ISO jutības maksimālo līmeni. 
•  Jo augstāka tiek iestatīta ISO jutība, jo labāk tiek samazināts satricinājums, taču tādā gadījumā ir 
vairāk attēla traucējumu. 
•  Šis iestatījums darbojas, ja [SENSITIVITY] iespēja ir iestatīta [AUTO] režīmā, vai ja 
[INTELLIGENT ISO] iespēja ir iestatīta [ON] režīmā. 
 
Papildu informāciju ar [ EC] režīma izv lnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
R
  
 [WHITE BALANCE] (baltās krāsas līdzsvara iestatīšana) 
 p
i
  
ē
 
Fotografējot saules ga smā, kvēlspuldzes apgaismojumā un citos apstākļos, baltā krāsa uzņemtajos attēlos 
var izskatīties s kanīga vai zilgana, taču, izmantojot šo iespēju, baltā krāsa uzņemtajos attēlos tiek 
attēlota precīzā
ar
k. 
  
Izmantojamie režīmi:  
 
  
1
 
When 
using the preset white balance
  
2
 
]
When using the preset colour temperature setting 
¢  It cannot be selected in the motion picture mode.
 
 
 
          Piezīmes: 
•  Optimālais baltās krāsas līdzsvars mainās atkarībā no kvēlspuldzes apgaismojuma veida, kādā tiek 
fotografēts attēls, tādēļ izmantojiet [AWB], 
 vai 
režīmu. 
•  Izmantojot zibspuldzi, baltās krāsas līdzsvara iestatīšanas iespēju nevar izmantot objektiem, kuri 
neatrodas zibspuldzes diapazonā. 
•  Balstās krāsas līdzsvara iestatījumi tiek saglabāti fotoaparāta atmiņā pat tad, ja tas tiek izslēgts, taču 
gadījumā, ja tiek mainīts skatu režīms, skatu režīma [WHITE BALANCE] (baltās krāsas) iestatījumi 
automātiski tiek atjaunoti [AWB] režīmā. 
 
VQT1T39  
81
 
 
[AWB]:   automātiskā iestatīšana; 
:  
fotografējot ārpus telpām skaidrā laikā; 
:  
fotografējot ārpus telpām mākoņainā laikā; 
:  
fotografējot ārpus telpām ēnainās vietās; 
:  
fotografējot kvēlspuldzes apgaismojumā; 
:  
izmantojot iepriekš iestatītu baltās krāsas līdzsvara iestatījumu 
 
:  
izmantojot iepriekš iestatītu krāsas temperatūras iestatījumu. 
 
*Nevar izmantot kustīgu attēlu ierakstīšanas režīmā.