Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
  
1
 
2
 
  
  
  
]
  
 
 
] is selec d. 
1 2
te
  
  
  
        Piezīmes 
■ Baltās krāsas līdzsvara manuālā iestatīšana
•  Izmantojot baltās krāsas līdzsvara precīzās iestatīšanas režīmu un izvēloties A (dzintara krāsas) iestatījumu, 
šķidro kristālu ekrānā redzamā baltās krāsas līdzsvara ikona kļūst oranža. Izvēloties B (zilas krāsas) 
iestatījumu, šķidro kristālu ekrānā redzamā baltās krāsas līdzsvara ikona kļūst zila. 
•  Izmantojot baltās krāsas līdzsvara precīzās iestatīšanas režīmu un izvēloties G+ (zaļas krāsas) vai M- 
(sarkanas anilīnkrāsas) iestatījumu, papildus baltās krāsas līdzsvara ikonai šķidro kristālu ekrānā parādās [+] 
(zaļā krāsā) vai [-] (sarkanā anilīnkrāsā). 
•  Ja jūs neizma tojot baltās krāsas līdzsvara precīzās iestatīšanas režīmu, izvēlieties centra punktu. 
n
•  Ja fotografējot lietojat zibspuldzi, attēlā tiek attēlots baltās krāsas līdzsvara precīzais iestatījums.  
•  Jūs varat veikt precīzu baltās krāsas līdzsvara iestatīšanu katrai baltās krāsas līdzsvara iespējai atsevišķi. 
•  Baltās krāsas līdzsvara precīzais iestatījums tiek saglabāts ierīces atmiņā, pat ja fotoaparāts tiek izslēgts. 
•  Šādos gadījumos baltās krāsas precīzais iestatījums tiek atiestatīts parastajā iestatījumā (centra punktā): 
- ja atjaunojat baltās krāsas līdzsvaru ar 
 vai 
- ja manuāli atjaunot krāsas temperatūru, izmantojot 
iespēju. 
 
■ Automātiskā baltās krāsas līdzsvara regulēšana 
  
 
1
2
 
 
  
Atkarībā no fotografēšanas apstākļiem, attēliem var būt sarkanīga vai zilgana nokrāsa. Turklāt, ja tiek 
izmantoti vairāki gaismas avoti, vai ja kadrā nav baltu vai bālganu objektu, automātiskā baltās krāsas 
līdzsvara regulēšanas funkcija var nedarboties pareizi. Šādos gadījumos iestatiet baltās krāsas līdzsvaru 
jebkurā režīmā, izņemot [AWB]. 
  
1. 
Automātiskās baltās krāsas līdzsvara 
regulēšanas diapazons 
2. 
Zilas debesis 
3. 
Mākoņainas debesis (lietus) 
4. 
Ēna 
5. 
Televizora ekrāns 
6. 
Saules gaisma 
7. 
Balta dienasgaismas lampa 
8. 
Kvēlspuldze 
9. 
Saullēkts un saulriets 
10.  Sveču gaisma 
K= krāsu temperatūra pēc Kelvina skalas. 
5)
1)
  
82
VQT1T39
2)
 
3)
4)
6)
 
7)
 
 
8)
 
9)      
10)
 
1. 
Izvēlieties 
 vai 
un piespiediet   taustiņu.
 
2. 
Vērsiet fotoaparātu pret baltu papīra lapu vai līdzīgu objektu tā, lai 
ekrāna vidū esošais rāmis izgaismotos baltā krāsā, un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu.
 
 
■ Baltās krāsas līdzsvara precīza iestatīšana 
Izmantojiet šo režīmu, lai precīzi iestatītu baltās krāsas līdzsvaru gadījumos, kad 
neizdodas iegūt vēlamo nokrāsu, izmantojot kādu no baltās krāsas līdzsvara 
iestatījumiem. 
• Jūs varat izmantot ātro izvēlni. (25. lpp.) 
1. 
Izvēlieties [WHITE BALANCE] un piespiediet   taustiņu.  
• Ja esat izvēlējies 
vai 
], piespiediet   taustiņu  
  vēlreiz. 
2. 
Piespiediet 
 taustiņu un noregulējiet baltās krāsas 
līdzsvaru, pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
: A (DZINTARA KRĀSA: ORANŽĪGS) 
 : B (ZILS: ZILGANS) 
 : G+ (ZAĻŠ: ZAĻGANS) 
: M- (FUKSĪNS (SARKANA ANILĪNSKRĀSA): SARKANĪGS)