Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
■ Krāsas temperatūras iestatīšana
Fotografējot attēlus dažādos apgaismojuma apstākļos, jūs varat manuāli iestatīt 
krāsas temperatūru. Gaismas krāsa tiek mērīta grādos pēc Kelvina skalas. Ja 
krāsu temperatūra ir augsta, iegūtais attēls ir zilgans; ja krāsu temperatūra ir 
zema, iegūtais attēls ir sarkanīgs. 
1. 
Izvēlieties 
 un pēc tam piespiediet   taus ņu. 
ti
2. 
Piespiediet 
un izvēlieties krāsu temperatūru, pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
  
• Krāsu temperatūru ir iespējams iestatīt diapazonā no [2500K] līdz  
  
  [10000K]. 
 
 
  
 [METERING MODE] (mērīšanas režīms)
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Jūs varat mainīt optisko mērījumu veidu spilgtuma mērīšanai. 
 
Izmantojamie režīmi: 
 
Vairākkārtējs 
Šī ir metode, ar kuru fotoaparāts automātiski nosaka vispiemērotāko 
ekspozīciju, novērtējot spilgtuma sadalījumu pa visu ekrānu. Parasti ir 
ieteicams izmantot šo metodi. 
 
 Centrēts 
Šo metodi izmanto, lai fokusētu ekrāna centrā esošu objektu un vienmērīgi 
mērītu visu ekrānu. 
 
 Punktveida 
 
Šī metode ir paredzēta objekta mērīšanai noteiktā mērīšanas vietā (A). 
 
[AF MODE] (AF režīms) 
        Piezīme 
•  Izvēloties 
 (vairākkārtējs) metodi un iestatot [AF MODE] (automātiskā fokusa) iespēju 
 
režīmā, fotoaparāts automātiski pielāgo ekspozīciju personas sejai.  
[AF MODE] (AF režīms) 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Izmantojot šo režīmu, jūs varat veikt fokusēšanu, kas atbilst izvēlēto objektu novietojumam un skaitam. 
 
Izmantojamie režīmi:  
Fotoaparāts automātiski nosaka personas seju. Fokuss un ekspozīcija tiek 
pielāgoti sejai neatkarīgi no tā, cik lielu daļu no attēla tā aizņem. 
(Maksimums 15 lauki.) 
 sejas noteikšana
 
VQT1T39  
83