Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
 
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
• 
 
 
 
 
  
 
 
         Piezīmes 
 režīmā, kad vienlaicīgi izgaismojas vairāki AF lauki (maks. pieci lauki), fotoaparāts veic fokusēšanu 
uz visiem AF laukiem. Ja jūs vēlaties noteikt fokusa stāvokli, lai nofotografētu attēlus, iestatiet AF režīmu 
uz 
 vai 
•  Ja AF režīms ir iestatīts uz 
 , AF lauks neparādās, kamēr attēls nav nofokusēts. 
•  Pārslēdziet AF režīmu uz 
 vai 
, ja ir grūti fokusēt, izmantojot 
•  Foto parāts var noturēt citus objektus par personas seju. Tādā gadījumā izvēlieties citu AF režīmu, izņemot 
a
, un fotografējiet. 
•  AF režīmu nevar iestatīt [FIREWORKS] skatu režīmā. 
• 
 nav iespējams iestatīt šādos gadījumos: 
– izmantojot skatu režīma [NIGHT SCENERY], [FOOD], [STARRY SKY] un [AERIAL PHOTO]  
   iestatījumus; 
– kustīgu attēlu režīmā. 
 
■ Informācija par 
 
Kad fotoaparāts nosaka personas seju, ekrānā parādās turpmāk aprakstītie AF lauka rāmji. 
Dzeltens: 
Kad aizvara taustiņš tiek piespiests līdz pusei, un objekts ir fokusēts, rāmis izgaismojas zaļā krāsā. 
Balts: 
Ja fotoaparāts nosaka vairāk kā vienu seju, tiek attēlots balts rāmis. Pārējās sejas, kas atrodas tādā pašā 
attālumā kā sejas dzeltenajā AF laukā, arī tiek nofokusētas. 
•  Noteiktos fotografēšanas apstākļos, ieskaitot turpmāk minētos gadījumus, sejas noteikšanas funkcija 
var nedarboties, un sejas nav iespējams noteikt. [AF MODE] ir iestatīts uz 
– ja seja nav vērsta pret fotoaparātu; 
– ja seja ir pagriezta leņķī; 
– ja seja ir pārāk tumša vai gaiša; 
– ja starp sejām ir mazs kontrasts; 
– ja seja ir aizsegta ar saulesbrillēm u.c. priekšmetiem; 
– ja seja ekrānā izskatās ļoti maza; 
– ja objekts ātri kustas; 
– ja objekts nav cilvēciska būtne; 
– ja ir satricinājums; 
– ja tiek izmantota digitālā tālummaiņa. 
■ Informācija par
 
 
•  Objektu var fokusēt daudz ātrāk nekā pārējos AF režīmos. 
•  Piespiežot aizvara taustiņu līdz pusei, attēls uz brīdi apstāsies, kamēr tas tiek fokusēts. Tā nav 
ierīces darbības kļūme. 
 
  
 
 
 
84 
VQT1T39 
  
  
  
  
  
  
  
  
M
Fokuss un ekspozīcija tiek pielāgoti izvēlētajam objektam. Fokuss 
seko objektam pat tad, ja tas kustas. (Dinamiskā sekošana.) 
 
AF sekošana 
Fotoaparāts fokusē uz līdz pat pieciem AF laukiem. Šis režīms ir 
piemērots gadījumos, kad objekts neatrodas ekrāna centrā. 
 
vairāku lauku fokusēšana 
Fotoaparāts ātri fokusē objektu, kas atrodas AF zonā ekrāna centrā. 
 
viena lauka fokusēšana (lielā 
ātrumā) 
Fotoaparāts fokusē objektu, kas atrodas AF zonā ekrāna centrā. 
 
viena lauka fokusēšana 
Fotoaparāts fokusē ierobežotu, nelielu ekrāna lauku. 
 
punkta fokusēšana