Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
■ 
 (AF sekošanas režīma) iestatīšana  
Before locking
Locked
1. 
Vērsiet AF sekošanas ekrānu pret objektu un 
piespiediet [AF/AE LOCK] taustiņu, lai 
nofiksētu objektu sekošanas ekrānā. 
• Pēc objekta nofiksēšanas AF lauks nepārtraukti 
  fokusēs objektu pat tad, ja tas kustas.     
  (Dinamiskā sekošana.) 
• Atkārtoti piespiežot [AF/AE LOCK] taustiņu,   
  AF sekošanas režīms tiek izslēgts. 
2. 
Fotografējiet attēlu. 
 
         Piezīme 
 
s
.
cene mode, or in the motion picture mode
 
he focus range becomes the sam
 
• 
T
e as AF macro mode. [1 cm (0.04 feet) (Wide)/30 cm
  
  
  
  
Izvēloties 
vai 
 
1. 
Piespiediet 
, lai pārvietotu AF lauku. 
•  AF lauku ir iespējams pārvietot jebkurā pozīcijā.     
   (Tomēr to nevar iestatīt ekrāna malā.) 
• Pēc AF lauka pārvietošanas piespiediet     
   [DISPLAY], lai AF lauks tiktu atiestatīts ekrāna   
   centrā. 
2. 
Piespiediet [MENU/SET], lai iestatītu. 
 
Izvēloties 
 
1. 
Piespiediet 
, lai izvēlētos AF lauku kā 
parādīts attēlā pa labi. 
2. 
Piespiediet [MENU/SET], lai iestatītu. 
 
 
 
  
VQT1T39  
85
 
  
     
 
     
 
M
M
•  Ja objekts netiek nofiksēts, AF lauks mirgo sarkanā krāsā un pēc tam izdziest. Mēģiniet vēlreiz nofiksēt 
objektu. 
•  AF sekošanas režīms nedarbojas, ja objekts nav nofiksēts, pazūd no darbības diapazona, vai ja ar ierīci tam 
nesekojat. Tādā gadījumā attēls tiks uzņemts ar 
 iestatījumu [AF MODE] režīmā.  
nevar iestatīt skatu režīma [STARY SKY], [FIREWORKS], [PIN HOLE] un [FILM GRAIN] iespējās 
un kustīgu attēlu ierakstīšanas režīmā. 
• 
 nedarbojas AF sekošanas režīmā. 
• 
•  Fokusa diapazons ir tāds pats kā AF makro režīmā. [1 cm (0,04 pēdas) (Wide, platleņķa režīmā) / 30 cm 
(0,99 pēdas) (Tele jeb telerežīms) līdz ∞ (bezgalībai)]. 
•  Dinamiskā sekošanas funkcija nedarbojas šādos gadījumos: 
– ja objekts ir pārāk mazs; 
– ja ierakstīšana tiek veikta pārāk tumšos vai pārāk gaišos apstākļos; 
– ja objekts kustas pārāk ātri; 
– ja attēla fons vai tā daļa ir līdzīgā vai tādā pašā krāsā kā objekts; 
– ja ir satricinājums; 
– ja izmanto tālummaiņu. 
■ AF lauka izvēle 
Izvēloties 
 vai 
] jūs varat iestatīt AF lauku, piespiežot [FOCUS] taustiņu. 
Izvēloties AF režīmu, izmantojot 
 taustiņu, ir iespējams pārslēgt uz AF lauka izvēles ekrānu, piespiežot 
 taustiņu. 
•  AF lauku var iestatīt arī, izmantojot ātro izvēlni (25. lpp.)