Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
 
        Piezīmes 
•  Lietojot [...] [METERING MODE] režīmā, ir iespējams pārvietot arī mērīšanas punktu, lai tas 
atbilstu AF laukam. 
•  AF lauka novietojums tiek atiestatīts sākotnējā stāvoklī, ja fotoaparāts tiek iestatīts inteliģentajā 
automātiskajā režīmā, tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, vai ja fotoaparāts tiek izslēgts.
                                                                  [PRE AF] (iepriekšējā fokusēšana) 
Papildu informāciju pat [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Fotoaparāts automātiski regulē fokusu, izmantojot iepriekš veiktos iestatījumus. 
 
Izmantojamie režīmi:  
  
  
 
  
  
        Piezīmes 
•  Izmantojot šo iespēju, baterijas enerģijas patēriņš ir lielāks nekā parasti. 
•  Ja objektu ir grūti fokusēt, atkārtoti līdz pusei piespiediet aizvara taustiņu. 
•  Ja [PRE AF] iespēja ir iestatīta [...] režīmā, objekta fokusēšanai var būt nepieciešams ilgāks 
laiks, ja jūs pagriežat tālummaiņas sviru no platleņķa režīma telerežīmā vai strauji maināt fokusa 
objektu no tāla uz tuvu. 
 
  
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Fotografējiet attēlu, kad fokuss vai ekspozīcija ir bloķēti. 
Šī metode ietver fokusa un ekspozīcijas iepriekšēju regulēšanu, kad objekts atrodas ārpus fokusa lauka, 
vai kontrasts ir pārāk ass, un nevar tikt iegūta nepieciešamā ekspozīcija. 
 
Izmantojamie režīmi: 
86 
VQT1T39 
  
 
 
 
  
 
 
 
                                                             [AF / AE LOCK] (AF / AE režīma bloķēšana) 
[OFF]: 
[ ]: 
Quick 
AF 
] is displayed on the screen. 
[ ]: 
Continuous 
AF 
] is displayed on the screen. 
[OFF]: (izslēgts)  
Ekrānā tiek attēlota 
 ikona. 
: Ātrais automātiskais fokuss (AF) 
: Nepārtrauktais automātiskais fokuss    
Ekrānā tiek attēlota 
 ikona. 
           (AF) 
Informācija par 
 un 
 
Kad ir neliels fotoaparāta satricinājums, 
 iespēja automātiski iestata fokusu. 
 iespēja regulē 
fokusu visos režīmos (nepārtrauktā AF darbība). 
Fotoaparāts automātiski regulē fokusu, un pēc aizvara taustiņa nospiešanas fokusa regulēšana norit ātrāk. 
Izmantojiet šo iespēju gadījumos, kad jūs nekādā gadījumā nevēlaties zaudēt iespēju nofotografēt attēlu.  
 
Tiek nobloķēts tikai fokuss. 
[AF]: 
•  Ja fokuss ir noregulēts, ekrānā tiek attēlota 
 ikona. 
Tiek nobloķēta tikai ekspozīcija. 
[AF]: 
•  Ja ekspozīcija ir noregulēta, ekrānā tiek attēlota  
 ikona, 
diafragmas vērība un aizvara ātrums.