Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
■ AF/AE bloķēšanas iestatīšana 
1. 
Vērsiet AF lauku pret objektu.
 
2. 
Piespiediet [AF/AE LOCK] taustiņu, lai nofiksētu objektu un ekspozīciju. 
 
3. 
Pavirziet fotoaparātu nepieciešamajā stāvoklī, lai uzņemtu attēlu, un pēc tam pilnībā piespiediet aizvara 
taustiņu.
 
 
■ AF/AE bloķēšanas atcelšana 
es
  
Iestatījumu var atcelt, atkārtoti pi piežot [AF/AE LOCK] taustiņu. 
 
        Piezīmes 
•  Ekspozīcija tiek iestatīta pat tad, ja [AE] režīmā mainās objekta spilgtums. 
•  Objektu i es jams atkārtoti fokusēt, līdz pusei piespiežot aizvara taustiņu, pat tādā gadījumā, ja AE 
(automātiskās ekspozīcijas) iespēja ir bloķēta. 
r i
 
 
 
 
•  Programmas maiņu ir iespējams iestatīt pat tad, ja AE (automātiskās ekspozīcijas) iespēja ir bloķēta. 
•  Bloķēšana tiek atcelta, ja pēc bloķēšanas tiek veikta attēla palielināšana. Šādā gadījumā atkārtojiet 
bloķēšanu. 
  
Papildu informā iju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
c
 
Kontrasts un ekspozīcija tiek iestatīti automātiski, ja starp fona un objekta spilgtumu ir pārāk liela 
atšķirība, lai attēls būtu dabiskāks. 
 
Izmantojamie režīmi:  
 
[OFF] / [ON] / [STANDARD] / [HIGH] 
 
         Piezīmes 
 
 
• 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Izmantojot šo iespēju, fotografētajiem attēliem ir iespējams iegūt tādu efektu, it kā attēli būtu pakļauti 
dubultai vai trīskāršai ekspozīcijai. 
 
Izmantojamie režīmi:  
 
1. 
Izvēlieties [START] un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
VQT1T39  
87
                                                              [MULTI EXPO.] (vairāku attēlu ekspozīcija) 
 
       [I. EXPOSURE] (inteliģentā ekspozīcija) 
  
 
 
Tiek nobloķēts fokuss un ekspozīcija 
[AF/AE]: 
•  Ja tiek noregulēta gan ekspozīcija, gan fokuss, ekrānā tiek attēlota 
 ikona, diafragmas vērība un aizvara ātrums. 
•  [LOW], [STANDARD] UN [HIGH] režīmos šai iespējai ir maksimālā efektivitāte. 
•  Ja inteliģentās ekspozīcijas iestatījums ir [ON], ekrānā parādās 
 ikona. 
•  Ja ISO jutība ir iestatīta uz [ISO80] vai [ISO100], un tiek iestatīta [I.EXPOSURE] iespēja, ISO jutība var 
būt augstāka par [ISO80] vai [ISO100].  
•  Atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem kompensācijas efekts var netikt sasniegts. 
•  Ja darbojas [I.EXPOSURE] iespēja, ekrānā attēlotā 
] ikona ir dzeltenā krāsā.