Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
  
2. 
Izvēlieties kompozīciju un fotografējiet pirmo attēlu. 
• Pēc attēla nofotografēšanas, līdz pusei piespiediet aizvara taustiņu un  
  fotografējiet nākošo attēlu. 
• Piespiediet 
 un izvēlies iespēju, pēc tam piespiediet [MENU/SET], lai 
  veiktu vienu no turpmāk norādītājām darbībām. 
 
[NEXT]:  
fotografēt nākošo attēlu. 
[RETAKE]:  
atgriezties pie iepriekšējā attēla. 
[EXIT]:  
ierakstīt pirmā uzņemtā attēla fotogrāfiju un pabeigt 
fotografēšanas sesiju ar vairāku attēlu ekspozīciju. 
  
 
3. 
Izvēlieties kompozīciju un fotografējiet otru attēlu. 
• Pēc otra attēla nofotografēšanas attēli būs    
   novietoti viens virs otra un parādīti ekrānā.  
• Pēc attēla nofotografēšanas, līdz pusei piespiediet aizvara taustiņu un        
  fotografējiet nākošo attēlu. 
• Piespiediet 
 un izvēlies iespēju, pēc tam piespiediet [MENU/SET], lai 
  veiktu vienu no turpmāk norādītājām darbībām. 
  
 
[NEXT]:  
fotografēt nākošo attēlu. 
[RETAKE]:  
atgriezties pie iepriekšējā attēla. 
[EXIT]:  
ierakstīt uzņemto attēlu fotogrāfijas un pabeigt 
fotografēšanas sesiju ar vairāku attēlu ekspozīciju. 
 
4. 
Izvēlieties kompozīciju un fotografējiet trešo attēlu. 
• Pēc pirmo trīs attēlu nofotografēšanas attēli  
  būs novietoti cits virs cita un parādīti ekrānā.  
• Piespiediet   un izvēlies [RETAKE] iespēju, un pēc tam piespiediet    
  [MENU/SET], lai atgrieztos pie trešā attēla.  
 
5. 
Piespiediet   un izvēlieties [EXIT], pēc tam piespiediet [MENU/SET] 
taustiņu. 
• Lai pabeigtu darbību, jūs varat arī līdz pusei    
  piespiest aizvara taustiņu. 
• Tiek ierakstīti pirmie trīs attēli un pabeigta fotografēšanas sesija ar vairāku 
   attēlu ekspozīciju. 
 
■ Informācija par automātiskās kontroles iestatīšanu 
Pēc 1. solī aprakstīto darbību veikšanas izvēlieties ekrānā [AUTO GAIN] iespēju un iestatiet to. 
[ON]: spilgtums tiek iestatīts atbilstoši uzņemto attēlu skaitam, un attēli tiek novietoti cits citam virsū. 
[OF]:  tiek veikta ekspozīcijas kompensācija atbilstoši objektam, lai ekspozīciju efekti būtu pareizi. 
 
 
 
 
 
        Piezīmes 
•  Ekrānā attēlotā informācija par uzņemtajiem attēliem, izmantojot vairāku attēlu ekspozīcijas iespēju, 
ir pēdējā uzņemtā attēla informācija. 
•  Ja attēlu fotografēšanas laikā tiek piespiests [MENU/SET] taustiņš, nofotografētie attēli tiek 
ierakstīti, un tiks pabeigta fotografēšanas sesija ar vairāku attēlu ekspozīciju. 
•  Kamēr fotografēšanas sesija nav pabeigta, attēli netiek ierakstīti. 
•  Atsevišķām funkcijām ir ierobežojumi. Jūs nevarēsiet izmantot turpmāk aprakstītās funkcijas. 
 
88 
VQT1T39