Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
Secīgu attēlu ierakstīšanas režīms / [AUTO BRACKET] (fotografēšana, izmantojot automātisko ekspozīcijas 
pielāgošanu) / [MULTI ASPECT] (fotografēšana, secīgi ierakstot trīs attēlus) / papildu optiskā tālummaiņa / 
[I.EXPOSURE] (inteliģentā ekspozīcija) / digitālā tālummaiņa / [AUDIO REC.] (skaņas ierakstīšana). 
•  Izvēloties [START] (sākt), [PICTURE SIZE] iespēja tiek fiksēta. 
•  Fotografējot pirmo attēlu, tiek fiksēts tālummaiņas novietojums un baltās krāsas līdzsvara regulēšanas iespēja. 
 
Informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
 [DIGITAL ZOOM] (digitālā tālummaiņa) 
Izmantojot šo funkciju, objektus varat palielināt vēl vairāk kā ar optisko tālummaiņu vai papildu optisko 
tālummaiņu. 
Izmantojamie režīmi:  
[OFF] / [ON] 
 
 
        Piezīmes 
•  Papildu informāciju skatīt 40. lpp. 
•  Ja fotoaparāts kustas (ir satricinājums), tālummaiņas izmantošana ir problemātiska, tādēļ šādā 
gadījumā ir ieteicams iestatīt [STABILIZER] iespēju [MODE1] režīmā.  
  
                                                              [STABILIZER] (attēla optiskā stabilizēšana) 
Informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Izmantojot vienu no turpmāk aprakstītajiem režīmiem, fotografēšanas laikā tiek noteikts satricinājums, un 
fotoaparāts automātiski kompensē satricinājumu, lai jūs varētu nofotografēt attēlus bez satricinājuma. 
Izmantojamie režīmi:  
 
[OFF] 
[AUTO]:  
atkarībā no apstākļiem tiek iestatīta optimāla satricinājuma kompensācija. 
[MODE1]:  
satricinājums vienmēr tiek kompensēts [REC] režīmā. 
[MODE2]:  
satricinājums tiek kompensēts, ja ir piespiests aizvara taustiņš. 
 
        Piezīmes 
• 
Stabilizēšanas funkcija var nedarboties pareizi šādos gadījumos: 
 – 
ja ir pārāk liels satricinājums; 
 – 
ja ir liels tālummaiņas palielinājums; 
 – 
digitālās tālummaiņas diapazonā; 
 – 
fotografējot attēlus, sekojot kustīgam objektam; 
 – 
ja palēninās aizvara ātrums, fotografējot attēlus iekštelpās vai tumšās vietās. 
• 
Uzmanieties, lai neradītu fotoaparāta satricinājumu, piespiežot aizvara taustiņu. 
• 
[SELF PORTRAIT] skatu režīmā iestatījums ir [MODE2]; [STARRY SKY] skatu režīmā 
 iestatījums ir [OFF]. 
• 
Kustīgu attēlu ierakstīšanas režīmā nevar iestatīt [AUTO] un [MODE2]. 
 
VQT1T39  
89