Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Pirms lietošanas
Īsa lietošanas pamācība 
 
Šis ir darbību pārskats, kā ierakstīt un aplūkot attēlus ar šo fotoaparātu. 
Sīkāk par katru darbību skatiet iekavās norādītajās lappusēs. 
 
 
 1   
 
.
 
 
Uzlādējiet bateriju (17. lpp
.) 
 
• 
Iegādājoties fotoaparātu, baterija 
nav uzlādēta. Pirms fotoaparāta 
lietošanas uzlādējiet bateriju. 
 
 2   .
 
 
 
 
Ievietojiet bateriju un atmiņas 
karti (19. lpp.) 
 
• 
Ja Jūs neizmantojat atmiņas karti, 
attēlus var ierakstīt un aplūkot ierīces 
iebūvētajā atmiņā. (20. lpp.) Ja Jūs 
izmantojat karti, skatiet 20. lpp. 
 
 
 
 3   .
 
 
Ieslēdziet fotoaparātu, lai varētu 
fotografēt 
 
OFF ON
1. 
Pabīdiet [REC] / [PLAYBACK] 
selektorslēdzi  
stāvoklī. 
2. 
Piespiediet aizvara taustiņu, lai 
fotografētu. (34. lpp.) 
 
 
 
4  .
 
Noskatieties attēlus 
 
 
1. 
Pabīdiet [REC] / [PLAYBACK] 
selektorslēdzi 
 stāvoklī. 
2. 
Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties 
apskatīt. (42. lpp.) 
 
 
VQT1T39  
9